• 0724.959.100
 • consilier@bragadirumeu.ro
 • Bragadiru, Ilfov

Despre investiții pe bani europeni

Pe 9 martie a fost promulgată de Președintele României Legea BUGETULUI DE STAT pe anul 2021. Conform art. 39 alin (6) din Legea nr. 273/2006 „proiectele de buget prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă de autoritățile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I. ” Ca în fiecare an am transmis o solicitare de organizare a consultării și dezbaterii publice pe tema bugetului local. Voi reveni cu o analiză de îndată ce avem proiectul.

În 2021 începem un nou exercițiu financiar multianual promițător, în care este vital să demonstrăm că am învățat din greșelile sistemice din anii trecuți. România are la dispoziție 79,9 miliarde de euro pentru proiectele cu finanțare europeană din bugetul multianual (46,4 miliarde de euro) și din fondul pentru redresare economică (33,5 miliarde de euro).

Pentru a înțelege cum putem folosi acești bani, am decis să fac o scurtă prezentare a principalelor domenii care pot fi finanțate, având în vedere nevoile de dezvoltare a orașului Bragadiru:

 • DIGITALIZARE: monitorizare iluminat public, monitorizare video domeniul public, platformă electronică servicii publice asigurate de primărie,
 • REABILITARE TERMICĂ: imobile locuințe colective, clădiri publice,
 • INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ/TRANSPORT: iluminat public inteligent, construire trasee pentru biciclete, extindere zone si trasee pietonale, extinderea sistemului de modernizare video a traficului, construire infrastructură rutieră care asigură conectivitatea la DN6, achiziționare sistem bike-sharing,
 • ÎNVĂȚĂMÂNT: construire și echipare unități de învățământ în cartierele noi, în urma exproprierii pentru cauză de utilitate publică locală, și în cartierul Bulgaru pe amplasamentul fostei școli.
 • MEDIU și CULTURĂ: amenajare teatru de vară în Parcul de Agrement, amenajare partea dreaptă din Parcul de Agrement prin dezvoltarea unei rute de agrement, amenajare spatiu verde public de-a lungul raului Sabar, transformare terenuri publice neutilizabile în spații verzi, creare de noi parcuri în cartierele noi, în urma exproprierii pentru cauză de utilitate publică locală,
 • SĂNĂTATE: reabilitare dispensar, modernizare cabinet medical școlar.
 • MEDIU DE AFACERI: sprijin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea unui parc industrial pe un teren din domeniul privat al orasului.

Pentru ca orice idee să se transforme într-un proiect avem nevoie de o echipă competentă și eficientă care să elaboreze proiectul și să fie capabilă să îl implementeze, odată ce este câștigat.

Ne-am dezvoltat haotic, de aceea sunt multe probleme nerezolvate în Orașul Bragadiru, care trebuiesc abordate astfel încât fiecare proiect să contribuie la obiectivul principal de dezvoltare durabilă a localității. Prioritizarea anuală a proiectelor este necesară, din cauza lipsei fondurilor necesare pentru realizarea tuturor investițiilor. Tocmai de aceea, accesarea fondurilor europene în acest exercițiu financiar multianual este vitală pentru dezvoltarea orașului.

Reamintesc că în luna ianuarie 2021 am transmis propunerile noastre pentru a fi luate in calcul în realizarea proiectului de buget local pe anul 2021. Citiți mai multe pe https://bragadirumeu.ro/uncate…/propuneri-buget-local-2021/

După aprobarea programelor operaționale sectoriale (PO), Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene responsabil de gestionarea fondurilor este autoritatea de management (AM) pentru majoritatea programelor, cu excepția PO Transport și P Acvacultură și Pescuit. Înainte de lansarea apelurilor de proiecte, AM lansează în consultare publică ghidurile.
După consultarea publică, AM publică ghidurile și anunță perioada în care va fi deschis apelul de proiecte pe diverse axe și măsuri din cadrul fiecărui PO. În acest interval de timp, solicitanții vor putea depune proiectele în sistemul informatic MySMIS.

 1. Conform HG nr. 936/2020, există 9 programe operaționale sectoriale (PO), fiecare cu o anumită alocare bugetară, obiective specifice de îndeplinit, domenii diferite și complementare pe alocuri. Cei mai mulți bani se duc către PO Regional (câte unul pentru fiecare regiune în funcție de specific), PO Transport și PO Dezvoltare Durabilă, incluzând toate conceptul de oraș inteligent.
 2. Conform OUG nr. 155/2020, Planul național de redresare și reziliență presupune alocarea de granturi, dar și de împrumuturi rambursabile, având ca scop final creșterea economică și dezvoltarea durabilă.

Conform primei versiuni a PO Regional pentru Regiunea București-Ilfov, avem următoarele priorități de investiții:

 • AP 1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice
 • AP 2 – O regiune cu orașe Smart
 • AP 3 – O regiune cu orașe prietenoase cu mediu
 • AP 4 – O regiune accesibila
 • AP 5 – O regiune educată
 • AP 6 – O regiune atractivă

Conform OUG nr. 156/2020  “Art. 4 (4) Proiectele de tip „smart city” sunt proiecte care se pot dezvolta de către autorităţile publice locale cel puţin în următoarele domenii:

 • a) reţele inteligente de iluminat public cu infrastructura aferentă;
 • b) reţele inteligente de alimentare cu apă potabilă şi industrială şi reţele de canalizare cu infrastructura aferentă, cu condiţia ca după finalizarea proiectelor, administrarea şi exploatarea acestora să fie date în delegare de gestiune la operatorii specializaţi de apă şi canalizare;
 • c) reţele inteligente de transport şi distribuţie a energiei termice, cu condiţia ca după finalizarea proiectelor, administrarea şi exploatarea acestora să fie date în delegare de gestiune la operatorii specializaţi în furnizarea de căldură şi apă caldă menajeră destinate populaţiei;
 • d) reţele inteligente de colectare şi transport al deşeurilor, cu condiţia ca acestea să facă parte dintr-un SMID şi să existe un operator specializat în prestarea acestor servicii;
 • e) reţele inteligente de management al traficului auto, indicatoare de circulaţie, staţii de încărcare electrice pentru mijloacele de transport auto, staţii de autobuz, precum şi alte elemente de infrastructură inteligente necesare traficului auto;
 • f) unităţi şcolare inteligente, conectate la surse de energii regenerabile pentru asigurarea alimentării cu apă, alimentării cu energie termică, energie electrică, inclusiv dotări inteligente independente pentru activitatea educaţională;
 • g) dotarea gospodăriilor, inclusiv a blocurilor de locuinţe cu reţele inteligente de asigurare a utilităţilor: panouri solare pentru încălzire şi apă caldă menajeră, racordarea la reţeaua de internet, racordarea la pompe de căldură şi altele asemenea;
 • h) bănci de date urbane, sisteme informaţionale geografice.”

Conform OUG nr. 155/2020, se alocă fonduri pentru următoarele categorii de proiecte din PNRR:

 1. proiecte de infrastructură pentru adaptarea la schimbări climatice;
 2. proiecte de infrastructură pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, turism şi cultură, ecologizare platforme industriale, construire/reabilitare/modernizare clădiri publice, investiţii în infrastructura educaţională şi dotarea cu echipamente de laborator pentru toate formele de învăţământ, reabilitare/modernizare/extindere clădiri existente şi clădiri noi, reabilitare/ modernizare/extindere sisteme centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice necesare populaţie;
 3. proiecte de infrastructură publică din domeniul sănătăţii;
 4. proiecte de infrastructură pentru cercetare în domeniul transferului tehnologic pentru extindere/reabilitare/modernizare clădiri, inclusiv clădiri noi;
 5. proiecte de infrastructură de apă-canalizare ai căror beneficiari finali sunt operatorii de apă şi canalizare, pentru extinderea, modernizarea, reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare existente;
 6. proiecte de infrastructură edilitară destinate localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane;
 7. proiecte de infrastructură pentru creşterea rezilienţei comunităţilor în situaţii de urgenţă prin extinderea reţelei de subunităţi de intervenţie din structura inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă;
 8. proiecte de infrastructură pentru constituirea unor depozite regionale şi crearea stocurilor de materiale şi tehnică – inclusiv medicală;
 9. proiecte de infrastructură din sistemul judiciar şi sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru construcţia, reabilitarea şi modernizarea clădirilor destinate instituţiilor din domeniul justiţiei şi domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, inclusiv digitalizare;
 10. proiecte de infrastructură în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi securităţii cibernetice;
 11. proiecte de transformare/tranziţie digitală, inclusiv prin robot process automation, a serviciilor administraţiei publice centrale şi locale, esenţiale pentru ca cetăţenii şi companiile să poată obţine servicii publice eficiente şi de calitate de la distanţă.

De asemenea, Compania Națională de Investiții derulează Programul Național de Construcții de interes public sau social, prin care pot fi finanțate construcția de săli de sport, bazine de înot, complexuri sportive, așezăminte culturale, unități și instituții de învățământ de stat, patinoare artificiale, unități sanitare, săli de cinema, lucrări în primă urgență, reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate, drumuri de interes local și drumuri de interes județean, fose septice, microstații de epurare, sisteme de alimentare cu apă și sisteme de canalizare, alte obiective de interes public sau social îîn domeniul construcțiilor.

PRIORITATEA MEA ESTE SĂ OBȚINEM FINANȚARE DIN ALTE SURSE, înafara bugetului local pentru realizarea obiectivelor de investiții despre care am vorbit cu alte ocazii în ultimii 5 ani și pe care le-am cuprins în propunerile pe anul 2021 https://bragadirumeu.ro/uncategorized/propuneri-buget-local-2021/

Cu stimă,

Teodora Desagă

Consilier Local Bragadiru

2 thoughts on “Despre investiții pe bani europeni

  • Author gravatar

   Bună ziua,
   Din păcate nu regăsesc nimic legat de canalizare și apa în orașul Bragadiru.
   Sa înțeleg ca și anul acesta tot în evul mediu vom continua sa viețuim?

   Chiar sunt curioasa când vom avea:
   1. Apa potabila (nu ceea ce se transporta acum pe conducte și este numita apa potabila)
   2. Camalizare- trăim într-un oraș cu impozite ca în București și străzi precum ulițele pe care au copilărit bunicii nostri.
   3.Strazi asfaltate (tot Bragadiru nou este plin de gropi, abia poți trece cu masina.. Nu vreau sa ma gândesc ce trebuie sa trăiască cei ce sunt nevoiți sa meargă pe jos)

   Cu stima,

   • Author gravatar

    Buna ziua, stimata doamna.
    Realizarea retelei de apa si canalizare si de infiintare a retelei de canalizare pluviala este in sarcina operatorului regional SC APA CANAL ILFOV SA, deoarece Consiliul Local Bragadiru a decis in anul 2007 aderarea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Ilfov. Acest lucru a permis societatii comerciale ACI sa acceseze fonduri europene pentru realizarea unor investitii in localitatile membre ale ADIA. Din pacate, din cauza procedurilor birocratice, nici la acest moment nu a fost incheiat contractul cu singurul ofertant la aceasta licitatie, dar se apropie de final procedura. Asa ca vor incepe lucrari la extinderea retelei de apa si canalizare in Bragadiru, precum si in alte localitati, iar termenul de finalizare este sfarsitul anului 2023. Mai multe informatii gasiti aici https://bragadirumeu.ro/uncategorized/apa-canal-ilfov/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *