• 0724.959.100
 • consilier@bragadirumeu.ro
 • Bragadiru, Ilfov

Minuta ședinței CLB din 25.03.2021

Ședința a fost prezidată de consilierul local PNL, Țună Eugen, și au participat 19 consilieri locali, dna secretar, dna administrator public si seful Serviciului Juridic.

Pe ordinea de zi au fost 7 proiecte de hotărâre, 5 fiind adoptate, 1 respins, 1 retras. Noi am  votat PENTRU toate proiectele și am luat cuvântul la 2 proiecte, astfel:

 • La proiectul nr. 1 privind realizarea unui PUZ pentru modificarea zonei functionale pentru zona Str. Diamantului nr. 188 din M3 in M1, Claudiu Bita-USR PLUS a explicat rationamentul proiectului pe care l-a initiat. Teodora Desaga-PMP a subliniat faptul ca ar trebui sa aplicam solutia de revenire la P+2E+M in zone unde initial au fost construite case si apoi prin PUG-ul din 2015 au fost transformate in zone de locuire colectiva cu regim de inaltime mare, constructia de blocuri intre case afectand serios drepturile locuitorilor. Acest lucru se poate face prin reactualizarea PUG-ului, fiind una dintre propunerile consilierilor PMP. Adrian Dumitru-PNL a dat vina pe proprietarul service-ului pentru aglomeratia de pe acel drum privat si ca acest proiect de hotarare serveste intereselor respectivului. Apoi a propus si el actualizarea PUG-ului. Supus la vot, proiectul de hotarare a fost respins cu 8 voturi pentru(PMP+USR-PLUS), 11 voturi impotriva(PNL+PSD+PRO+ALDE).
 • La proiectul nr. 2 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea Sistemului rutier nou pe Intrarea Diamantului, Claudiu Bita-USR PLUS a cerut amanarea proiectului, din lipsa documentatiei care a stat la baza stabilirii costului, dar propunerea a fost respinsa. Teodora Desaga-PMP a atras atentia ca este supraevaluat costul pe mp( 2.346 mp, cumparati la valoarea de 1.379.283 lei in septembrie 2019, ne vor costa inca 2.565.198 lei), desi este nevoie de aceasta investitie, conform studiului de circulatie din 2017. Supus la vot, proiectul de hotarare a fost adoptat cu 14 voturi pentru(
  PNL+PSD+PRO+ALDE +PMP), 5 abtineri( USR-PLUS ).
 • La proiectul nr. 3 privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 168/2020 s-a micșorat impozitul pe mijloace de transport ca urmare a modificării art. 470 alin. (5) și (61) din Codul Fiscal. Supus la vot, proiectul de hotarare a fost adoptat cu unanimitate.
 • La proiectul nr. 4 privind modificarea statului de funcții au fost transformate niște posturi. Supus la vot, proiectul de hotarare a fost adoptat cu unanimitate.
 • Proiectul nr. 5 privind contractul de comodat între Primărie și Direcția de Asistență Socială pentru spațiile de 135,7 mp-sală multifuncțională și 45,98 mp-terasă pe 15 ani cu titlu gratuit a fost retras de viceprimar ca inițiator, urmând a fi reluat după amenajarea spațiilor.
 • La proiectul nr. 6 privind acordarea de mandat special ADI Gestionarea Integrată a Deșeurilor, a fost aprobată intrarea unor noi membri, numirea vieprimarului ca reprezentant al UAT Bragadiru. Supus la vot, proiectul de hotarare a fost adoptat cu unanimitate.
 • La proiectul nr. 7 privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 22/2021 privind bursele școlare a fost corectată suma totală, ca urmare a majorării cuantumului bursei sociale. Supus la vot, proiectul de hotarare a fost adoptat cu unanimitate.

Șeful Serviciului Juridic a fost invitat în ședință să ne lămurească în privința argumentelor sale privind contestarea HCL nr. 16/2021 privind organigrama Primăriei Bragadiru în dosarul nr. 725/93/2021.

La LUCRĂRI CURENTE, ne-au fost prezentate următoarele adrese:

 • Plângere prealabilă împotriva adoptării HCL nr. 16/2021 privind organigrama – înaintat pentru PUNCT DE VEDERE de la Serviciul Juridic,
 • Solicitare privind evaluarea situației unui apartament – înaintat pentru PUNCT DE VEDERE de la Serviciul Spațiul Locativ și Juridic,
 • Solicitare închiriere suprafața de 115 mp în Parcul de Agrement pentru montarea unui spațiu de joacă gonflabil sâmbăta și duminica în perioada 10.04-24.10.2021 – PENTRU cu mențiunea așteptării ieșirii din carantină,
 • Referat consilieri PMP privind gestionarea deșeurilor vegetale, ca urmare a aplicării Legii nr. 181/2020. Am propus ca până la adoptarea unei hotărâri de consiliu în acest sens, SALSERV să ridice cu titlu gratuit deșeurile vegetale de pe domeniul public, în baza unui program anunțat public, astfel încât cetățenii să scoată doar atunci aceste deșeuri, pentru a nu mai sta cu lunile pe marginea drumului ca anul trecut – înaintat pentru PUNCT DE VEDERE SALSERV,
 • Referat Serviciul Juridic privind scutirea de plata chirieri și a utilităților a persoanelor fizice și juridice care au spații închiriate în Casa de Cultură, dar nu și-au putut desfășura activitățile din cauza restricțiilor. Andrei Lazăr-PNL și Feny Tabacu-Administrator Public au susținut în continuare ideea ca respectivii să solicite constatarea stării de forță majoră d către Camera de Comerț prin eliberarea unui certificat specific. Teodora Desagă-PMP a susținut că Primăria nu și-a îndeplinit o obligație contractuală, și anume rezilierea contractului la 3 luni de neplată a chiriei. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, chiriașii nu ar fi avut de plată 10 luni, ci doar 3, și nu ne-am fi regăsit în această situație. – înaintat pentru REZILIERE la Serviciul Juridic,
 • Cerere reziliere contract de închiriere sală în Casa de Cultură – înaintat pentru PUNCT DE VEDERE Serviciului Juridic pentru identificare,
 • Solicitare predare teren de 135 mp pe strada Diamantului nr. 117 către Primărie, prin renunțarea dreptului la proprietate. Grigore Marian Dumitru-Viceprimarul PNL a susținut că nu se poate prelua terenului dacă nu predau toți de pe acea parte. Teodora Desagă-PMP a susținut că trebuie să acceptăm orice renunțare la dreptul de proprietate ca să putem ajunge să amenajăm sistemul rutier la profilul drumurilor de categorie III, 13 m, pentru a avea trotuare și spațiu verde adecvate. Claudiu Bîță și Cristi Dimache – USR PLUS au susținut că ne ajută să plătim mai puțin pe exproprieri. – PENTRU cu mențiunea completării documentelor ( dezmembrarea terenului).
 • Claudiu Bîță-USR PLUS a atras atenția că sunt câini fără stăpân pe strada Iernii,
 • Valentina Cojocariu-PMP a întrebat dacă mai este valabil contractul în baza căruia să făcut pietruirea pe o bucată din strada Neamului pe 26.11.2020. Feny Tabacu-Administrator public i-a răspuns că urmează a fi întocmită din nou o documentație pentru străzile care au nevoie de reparații.

Nemaifiind alte subiecte, ședința s-a terminat la ora 11.20.

Cu stimă,

Consilierii Locali PMP Bragadiru

3 thoughts on “Minuta ședinței CLB din 25.03.2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *