• 0724.959.100
  • consilier@bragadirumeu.ro
  • Bragadiru, Ilfov

Minuta ședinței Consiliului Local Bragadiru din 25.04.2019

ÎN CALITATE DE CONSILIER AL OPOZIȚIEI, DIN PARTEA PARTIDULUI MIȘCAREA POPULARĂ, MI-A FOST REFUZAT DREPTUL LA CUVÂNT ȘI MI S-A SPUS CĂ NU AM CALITATE LEGALĂ SĂ INVIT CETĂȚENII LA ȘEDINȚE!
Ședința a fost prezidată de consilierul PNL, Daniel Coadă, în prezența tuturor consilierilor locali, dnei secretar, dnei administrator public, dnei sef serviciu buget și 2 cetățeni.
A fost introdusă pe ordinea de zi aprobarea excuției bugetare, toate cele 4 proiecte fiind aprobate.
Eu m-am abținut la proiectele de hotărâre de la pozițiile 1,3 și 4. Am încercat să îmi susțin punctul de vedere la poziția 1 dar nu am fost lăsată de Președintele de ședință și de ceilalți consilieri.
Înainte de începerea ședinței, dna administrator public, Tabacu Feny-Cornelia, mi-a înmânat textul art. 52 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, în încercarea de a mă apostrofa pentru faptul că informez și invit cetățenii la ședințele consiliului local.
În încercarea disperată de a opri transparentizarea activității Consiliului Local ( reamintesc că nu avem voie să înregistrăm audio-video ședințele, mi-au respins proiectul de hotărâre în acest sens, cetățenii nu au voie să intervină în timpul dezbaterii, mi-au respins proiectul de hotărâre în acest sens), dna administrator face confuzie între invitația pe care o poate face primarul unor reprezentanți ai altor autorități publice pentru a vorbi în timpul dezbaterii proiectelor de hotărâre și informarea pe care eu o fac în calitate de consilier local pentru cetățenii care sunt interesați să participe la ședință, dacă timpul le permite, căci ora este pusă de așa natură încât să împiedice participarea cetățenilor.
De asemenea, tot dna administrator public, avocat de profesie și cunoscătoare a legii, pare să uite de art. 7 și art. 8 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în adminsitrația publică, atunci când astăzi îmi spunea că nu există temei legal pentru care eu să fi fost invitată la dezbaterea publică pe buget local care a avut loc joia trecută. În aceeași logică țipa în timpul ședinței și domnul consilier local PNL, Dumitru Adrian, făcând din nou afirmații misoginiste care demonstrează încă o dată calitatea umană și profesională a acestuia.
Așadar, în baza textului : “b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţă publică;”, eu voi face reclamație administrativă și sesizare la prefectură, deoarece ne-a fost încălcat dreptul celor 11 cetățeni care am transmis propuneri pentru bugetul local, nu doar mie. Reamintesc că am solicitat în mod expres organizarea unei dezbateri publice pe tema bugetului prin adresa din 01.04.2019, după ce adresele grupurilor civice Inițiativa pentru Bragadiru și Inițiativa Parfumului din luna martie pe același subiect au fost clasate.
La punctul 1 privind bugetul local, am încercat să îmi susțin propunerile transmise încă din 12.04.2019 sub formă de amendamente, pe care consilierii locali au dreptul să le facă în timpul ședinței. Numai că ceilalți consilieri locali erau preocupați ca ședința să se termine cât mai repede, îmi spuneau că a avut loc dezbaterea publică, că îmi vor răspunde șefii de serviciu în scris la propuneri. Președintele de ședință a supus la vot bugetul local fără a avea parte de o dezbatere pe tema aceasta, și fără a putea să dau citire amendamentelor.
Le-am spus în repetate rânduri că trebuie să îmi respecte dreptul la cuvânt așa cum și eu respect dreptul majorității de a decide asupra proiectelor de hotărâre. Numai că dezbaterea în timpul ședinței nu este o activitate cunoscută consilierilor locali de la Bragadiru, așa cum nici respectul față de cetățenii cu alte opinii le este ceva total paralel.
La punctul 3 de pe ordinea de zi am întrebat-o pe dna secretar cum se face că a fost aprobată o hotărâre privind o organigramă care nu respectă art. 117 din legea 215/2001, prin faptul că serviciului juridic nu este în subordinea secretarului, deși acesta avizează pentru legalitate dispozițiile primarului și hotărârile consiliului local. Răspunsul dnei administrator public, care vorbește mereu în numele altora, căci pe ea nu am întrebat-o nimic, este că Agenția Națională a Funcționarilor Publici a avizat organigrama. De aceea, voi face o solicitare pentru explicații la ANFP privind această situație, mai ales că în continuare funcționăm cu un compartiment pentru activitatea consiliului local cu 1 post vacant.
La punctul 4 nu am primit materialul, motiv pentru care m-am abținut și am cerut să consult raportul privind execuția bugetară. Am avut în 2018 încasări de 54.076.267 lei și cheltuieli de 51.893.839 lei, deficit al secțiunii de funcționare de -598.335 lei, dar excedent al secțiunii de dezvoltare de 2.182.427 lei, pentru că nu au fost realizate toate obiectivele de investiții publice cuprinse în planul de investiții.
La lucrări curente am fost informați că în perioada 25.04-06.05 domnul primar nu este la lucru. De asemenea, a fost aprobată prelungirea contractului de închiriere și permiterea subînchirierii unui teren pe 20 ani pentru un domn, deși în ședința trecută căzusem de acord să nu mai permitem închirierea pe perioade mai mari de 5 ani. Am votat împotrivă, mai ales că prezentul contract de închiriere expiră abia în 2023 și era oportun ca abia atunci un nou consiliu să decidă asupra acestei chestiuni.
Stimați cetățeni, astfel de episoade nu trebuie să se mai repete în Consiliul Local Bragadiru. Din păcate mai avem 1 an și 1 lună până când vom avea ocazia să schimbăm majoritatea politică la noi în oraș, perioadă în care se vor vota toate derogările cerute de dezvoltatorii imobiliari, fără a se tine cont de drepturile locuitorilor, în care se vor realiza lucrări de investiții publice supraevaluate, în timp ce problemele noastre nu vor fi priorități.

Cu stimă,
Teodora Desagă
Consilier Local PMP
Vocea Ta în Consiliul Local Bragadiru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *