• 0724.959.100
  • consilier@bragadirumeu.ro
  • Bragadiru, Ilfov

DESPRE PLANURILE URBANISTICE ZONALE

Din ce in ce mai des am discutat cu vecinii din cartierul Independentei despre PUZ-uri si blocuri construite aiurea intre case, diferente de nivel intre cladiri incadrate in zone diferite la o distanta de doar cativa metri, despre vicii ascunse, despre nerespectarea legislatiei.
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul ( puteti consulta aici o forma actualizata http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453) este temelia pe care autoritatile publice locale isi coordoneaza activitatea in domeniu.
Ca cetatean esti interesat ca autoritatile publice locale sa actioneze respectand legislatia din domeniu in binele interesului general, nu privat, iar art. 36 alin. 12 litera g prevede clar obligatia departamentului de urbanism de a “coordona și asigura informarea publică și procesul de dezbatere și consultare a publicului în vederea promovării documentațiilor aflate în gestiunea sa.”
“Consultarea populatiei este obligatorie la demararea documentatiilor de urbanism, iar Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. – Ordinul nr. 2701 din 30/12/2010 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011.
Procesul de informare şi consultare a publicului se finalizează cu rapor¬tul informării şi consultării publicului, raport ce se supune atenţiei autorităţilor administraţiei publice responsabile cu aprobarea planului, împreună cu documentaţia de urbanism completă. Raportul informării şi consultării publicului fundamentează decizia autorităţilor administraţiei publice responsabile cu aprobarea sau respingerea planului propus.
În baza raportului informării şi consultării publicului, consiliul judeţean /
local / general poate solicita modificarea şi completarea documentaţiei de urbanism supuse aprobării. După aprobarea de către Consiliu, prefectul are obligaţia să verifice respectarea prevederilor metodologiei de informare şi consultare a populaţiei, iar în cazul nerespectării, să le atace în contencios administrativ.
În cazul Planurilor Urbanistice Zonale, primăriile informează publicul prin cel puţin următoarele activităţi:
– publică pe pagina de internet anunţul cu privire la posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi se pot transmite observaţii;
– pune la dispoziţia publicului documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise şi desenate, într-un limbaj nontehnic, precum şi documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, după caz: certificatul de urbanism, avizul prealabil de oportunitate;
– informează publicul cu privire la rezultatele consultării, cel puţin prin publicarea pe pagina de internet şi la sediul propriu a observaţiilor şi sugesti¬ilor publicului şi a răspunsului la acestea, în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului;
– informează în scris proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ şi care au trimis opinii, cu privire la observaţiile primite şi răspunsul argumentat la acestea.
Investitorul privat iniţiator al PUZ afişează anunţul pe panouri rezistente la intemperii, în loc vizibil, la parcela care a generat intenţia elaborării documentaţiei de urbanism.” ( sursa http://arhitectura-1906.ro/2011/05/consultarea-populatiei-obligatorie-la-demararea-documen%C2%ADtatiilor-de-urbanism/ )
Din ce in ce mai multi cetateni se adreseaza instantelor judecatoresti si cer anularea in contencios administrative a documentelor de urbanism.
“Cauzele pentru care documentatiile de urbanism ajung sa fie anulate sunt multiple. Ele ar putea fi clasificate in motive de procedura si motive de substanta.
1. Procedura
 Daca documentul initial ce a stat la baza adoptarii unor alte acte este anulat, atunci si actele subsecvente acestuia vor fi de asemenea anulate. Un prim exemplu cu titlu general ar fi cel al anularii unui plan urbasnitic general (PUG), care ar atrage dupa sine anularea planurilor urbanistice zonale sau de detaliu (PUZ sau PUD) sau oricaror alte documentatii adoptate in baza lui. Un alt exemplu este acela al unui PUZ care a fost anulat pe motiv ca fusese adoptat in baza unui ordin nelegal (acesta fiind declarat nul intrucat odata cu publicarea lui nu se publicasera si anexele ordinului in Monitorul Oficial).
 De asemenea, motiv de anulare a fost si neaducerea proiectului de modificare PUZ la cunostinta cetatenilor ce urmau sa fie afectati de acesta si neconsultarea lor cu privire la modificari.
2. Substanta
 Desi interesul general primeaza asupra interesului privat, exista situatii in care interesul general nu este suficient de bine conturat pentru a i se da prioritate. Nu de putine ori instantele constata o ingerinta nejustificata in exercitarea dreptului de proprietate privata. Prin urmare, prin anularea respectivelor documentatii de urbanism, instantele incearca sa restabileasca echilibrul si sa puna capat atingerilor asupra proprietatii private.
 Un alt exemplu interesant este atunci cand instanta si-a spus cuvantul chiar asupra oportunitatii adoptarii unui PUZ. Mai exact, instanta a considerat ca nu exista justificare pentru a deroga de la reglementarile deja in vigoare. Simpla mentiune ca adoptarea unei noi documentatii de urbanism este „necesara” nu justifica aprobarea acesteia. Fara un studiu fundamentat ori o documentatie justificativa care sa demonstreze necesitatea reala a interventiei, respectiva documentatie adoptata nu este la adapost de o eventuala anulare.
 De asemenea, instanta a anulat PUZ-ul pe motivul ca acesta a fost adoptat pro causa. Legea urbanismului interzice expres promovarea planurilor urbanistice zonale cu scop declarat de a promova un anumit proiect de investitii.
 Au existat situatii in care PUZ-ul a fost anulat deoarece adoptarea lui echivala cu o expropriere de fapt pentru cetateanul in cauza, numai ca fara justa si prealabila despagubire ce insoteste in mod obligatoriu orice privare justificata a dreptului de proprietate privata.
In consecinta, pe langa adoptarea legala a PUG-ului si elaborarea unui PUZ si PUD conforme cu acesta, documentatiile de urbanism derogatorii trebuie sa treaca si testul oportunitatii lor. Prin urmare, orice derogare trebuie temeinic justificata. Mai mult, chiar daca elaborarea acestor documentatii tinde catre interesul general prin prisma ariei asupra careia se intinde si beneficiarilor, interesul general trebuie dovedit. In caz contrar, cand pretinsul interes general nu este suficient pentru a justifica ingerinta adusa dreptului de proprietate privata, respectiva documentatie de urbanism risca sa fie anulata de catre o instanta judecatoreasca.” ( sursa https://www.hotnews.ro/stiri-specialisti_pelifilip-21772724-cauze-frecvente-anulare-documentatiilor-urbanism.htm#self )
Daca ai avut rabdare sa ajungeti la final inseamna ca esti intr-adevar interesat de subiect si vei fi unul dintre cetatenii care va incepe un demers de contestare in contencios administrativ a unui PUZ care deroga de la reglementarile PUG fara a se justifica si a se fi respectat procedura.
Inainte de aprobarea PUZ-urilor prin hotarare de consiliu local, poti transmite o contestatie catre Primaria Bragadiru pe adresa de mail primariabragadiru@yahoo.com si registratura@primariaorasbragadiru.ro. Urmareste publicarea ordinii de zi a sedintelor de consiliu si proiectele de hotarare care vizeaza aprobari de PUZ-uri.
Informatia este cheia!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *