• 0724.959.100
 • consilier@bragadirumeu.ro
 • Bragadiru, Ilfov

Alegeri locale 2024 – Proiecte

Acesta este programul de guvernare locală pe care ți-l propun și mi-l asum.

 1. ADMINISTRAȚIE – O PRIMĂRIE PENTRU CETĂȚENI! – Sute de cetățeni mi-au semnalat dezinteresul Primăriei Bragadiru față de solicitările cetățenilor, motiv pentru care vă asigur că:
 • Voi transparentiza activitatea Primarului și a Consiliului Local, prin program de audiențe zilnice, informări săptămânale despre activitatea derulată de aparatul de specialitate al primarului, desfășurarea ședințelor Consiliului Local după-amiaza pentru ca cetățenii să poată participa,
 • Voi publica informații actualizate despre toate contractele încheiate de primărie,
 • Voi informa cetățenii periodic despre stadiul de derulare al tuturor proiectelor de investiții,
 • Voi asigura rezolvarea cu promptitudine a solicitărilor către serviciile de specialitate din Primărie, pentru ca întotdeauna răspunsurile către cetățeni să ajungă în timp util,
 • Voi eficientiza munca desfășurată de angajații din Primăria Orașului Bragadiru,
 • Voi organiza concursuri de idei și bugetare participativă, pentru implicarea comunității în cheltuirea banilor publici,
 • Voi digitaliza instituția astfel încât Primăria să fie la un click distanță, deoarece timpul este prețios pentru noi toți.

 

 1. URBANISM – PUNEM STOP HAOSULUI URBANISTIC! – Problemele locuitorilor din cartierele noi pornesc de la construcțiile haotice, de la numeroasele derogări de la regimul de înălțime prin PUZ și schimbarea încadrării în subzonă a terenurilor pe care s-au construit blocuri înalte, precum și de la nerespectarea legilor în ceea ce privește construcțiile. Din 2016, am susținut politica fără blocuri între case și am ajutat și susținut locuitorii afectați de astfel de PUZ-uri să își spună cuvântul prin contestații. Susțin:
 • Actualizarea Planului Urbanistic General prin revenirea la P+2E+M pe terenurile cu PUZ –uri aprobate dar unde nu au început construcțiile, folosind bani prin transfer de fonduri de la Guvern, conform HG nr. 525/1996,
 • Respingerea tuturor proiectelor de construcție a blocurilor în zone de case,
 • Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General prin obligativitatea asigurării unui loc de parcare la fiecare unitate locativă, folosind bani prin transfer de fonduri de la Guvern, conform HG nr. 525/1996,
 • Respectarea Regulamentului Local de Urbanism și a documentelor de urbanism eliberate de Primăria Bragadiru,
 • Verificarea șantierelor și sancționarea constructorilor care nu respectă legislația în domeniu.

 

 1. UTILITĂȚI PUBLICE – INTRODUCEM UTILITĂȚI PE TOATE STRĂZILE! – Existența rețelelor publice de utilități ( apă și canalizare) doar pe o parte dintre străzile din cartierele a creat mari probleme din cauza subdimensionării rețelei, în condițiile eliberării de avize de racordare în lipsa investițiilor de modernizare care sunt în sarcina SC APĂ CANAL ILFOV SA.
 • Prin membrul din Consiliul de Administrație mă voi asigura că problemele semnalate de locuitorii orașului vor fi tratate cu seriozitate și se vor găsi urgent soluții pentru a primi un serviciu de calitate,
 • Pe toate străzile, care nu sunt prinse în proiectele ACI, vom derula lucrări pentru introducerea rețelelor de apă și canalizare,
 • Ca primar consider că este obligația mea să asigur iluminat public, curent electric și gaze pe toate străzile de pe raza localității,
 • Voi urgenta introducerea canalizării pluviale în zonele afectate la orice ploaie.

 

 1. INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ – ASFALTĂM TOATE STRĂZILE! – Suntem din ce în ce mai mulți, iar traficul a devenit o problemă serioasă și în zona noastră, de aceea avem nevoie de rute alternative la Prelungirea Ghencea și Șoseaua Alexandriei pentru accesul în cartierele noi. Pentru asta susțin:
 • Amenajarea DN6-Șos. Alexandriei între Str. Gladiolelor și Pod Centură cu acostament, canalizare pluvială, trotuare, spațiu verde, pistă biciclete,
 • Sistematizarea rutieră pentru întregul oraș, studiile de trafic existente fiind depășite de ritmul accelerat al localității,
 • Sistematizarea rutieră de urgență pe străzile Verii – Mărțișor, Iernii-Jadului, pentru fluidizarea traficului pe căi de acces în cartierele noi, ca alternative la Șos. Alexandriei și Prelungirea Ghencea,
 • Susțin asfaltarea cu introducerea rețelei de canalizare pluvială și amenajarea trotuarelor pe străzile care nu sunt incluse în proiectele desfășurate de ACI din fonduri europene sau de la CJI ( prea mult timp am avut gropi, praf și inundații),
 • În cazul străzilor care sunt pe lista de extindere a rețelei de apă-canal și nu sunt asfaltate, mă voi asigura că sunt făcute reparații curente drumuri ( reprofilare, pietruire) astfel încât să fie practicabile până la finalizarea lucrărilor,
 • Construirea de trasee pentru biciclete, extindere zone și trasee pietonale, extinderea sistemului de modernizare video a traficului, achiziționare sistem bike-sharing, toate proiectele putând fi finanțate din fonduri europene,
 • Introducerea cablurilor în subteran,
 • Reconfigurarea transportului public în comun în parteneriat cu ADITPBI, prin prelungirea liniilor existente și înființarea unor noi linii ( Târg Bulgaru – Cora Alexandriei, Cartierul Latin – Leroy Merlin),
 • Amenajarea tuturor stațiilor de transport public în comun cu refugii care să protejeze călătorii,
 • Dotarea tuturor pasarelelor pietonale cu lifturi,
 • Toate străzile trebuie să aibă trotuare, iar pentru asta trebuie să facem demersurile necesare,

 

 1. ÎNVĂȚĂMÂNT – LOCURI PENTRU TOȚI COPIII DIN BRAGADIRU! – Din ce în ce mai mulți copii trăiesc în cartierele noi din oraș, copii care sunt duși cu mari eforturi la unități de învățământ din București, deoarece cele 3 grădinițe și 1 școală nu au suficiente locuri. Susțin:
 • Continuarea construcției ȘCOLII și GRĂDINIȚEI în Cartierul Independenței,
 • Construirea ȘCOLII în Cartierul Prelungirea Ghencea, GRĂDINIȚEI în Cartierul Bulgaru,
 • Realizarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică de interes local a unor terenuri în vederea construirii unităților de învățământ, astfel: Școală în Cartierul Ghidiceni, Creșă și grădiniță în Prelungirea Ghencea, Creșă în Cartierul Independenței,
 • Construirea Centrului Educațional Ciorogârla, pe terenul balastierei din strada Salciei, folosind fonduri europene,
 • Construirea și echiparea unităților de învățământ din fonduri europene,
 • Asigurarea transportului școlar cu suficiente microbuze școlare pe trasee rutiere în interiorul cartierelor pentru a prelua elevii din apropierea locuinței, până la momentul inaugurării școlilor din cartiere,
 • Permiterea accesului liber în zilele nelucrătoare pe terenul școlii pentru încurajarea sportului în masă,
 • Organizarea cursurilor tematice gratuite pentru copii din Bragadiru în Casa de Cultură,
 • Promovarea copiilor talentați din Bragadiru în evenimente organizate în Casa de Cultură și Parcul de Agrement.

 

 1. MEDIU – REDUCEM POLUAREA! – Din cauza multiplelor șantiere, aerul este plin de praf care ne afectează calitatea vieții, iar în lipsa spațiilor verzi publice avem și mai mult de suferit. De aceea, susțin o serie de măsuri astfel încât pe o suprafață de 1 kmp să existe cel puțin un spațiu verde public:
 • Amenajarea spațiilor verzi de pe marginea drumurilor, prin plantarea de gazon și copaci,
 • Amenajarea zonei de pe dreapta din Parcul de Agrement folosind fonduri europene,
 • Amenajarea zonei de protecție sanitară de pe strada Ghidiceni folosind fonduri europene,
 • Amenajarea Centrului de Agrement Ciorogârla, pe terenul balastierei, folosind fonduri europene,
 • Amenajarea altor scuaruri disponibile între străzi, ca urmare a identificării și ridicării topografice,
 • Realizarea perdelei forestiere de-a lungul Centurii București, după identificarea proprietarului, obținerea acordului acestuia, prin parteneriat cu ROMSILVA și folosind fonduri europene,
 • Exproprierea unui teren si amenajarea unui parc in zona Cartierului Latin,
 • Curățarea malurilor și amenajarea zonelor de promenadă pe râurile Ciorogârla și Sabar,
 • Amenajarea mai multor spații verzi cu locuri de joacă și recreere în cartiere,
 • Igienizarea tuturor terenurilor neîngrijite din oraș,
 • Eradicarea ambroziei – primul oraș din țară fără ambrozie.

 

 1. SIGURANȚĂ – APĂRĂM DREPTURILE CETĂȚENILOR! – Poliția Locală trebuie să fie restructurată pentru a pune în aplicare legile și hotărârile de Consiliu Local care permit sancționarea unor comportamente deviante, care prejudiciază traiul celorlalți locuitori. Susțin:
 • Dispecerat și Echipaj de patrulare non-stop,
 • Puncte de lucru funcționale ale Poliției Locale în cartierele noi,
 • Constatarea și sancționarea contravențiilor semnalate de cetățeni, dar și ca urmare a auto-sesizării polițiștilor locali și a primarului, în calitate de agent constatator,
 • Implicarea polițiștilor locali în campanii de informare și prevenire a anumitor contravenții.

 

 1. CURĂȚENIE – UN ORAȘ CURAT! – Operatorul de salubrizare trebuie să își respecte obligațiile contractuale față de locuitori și față de administrația publică locală, ceea ce momentan face parțial. Susțin:
 • Evaluarea și monitorizarea activității operatorului în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale la parametrii optimi. În caz contrar, operatorul va fi sancționat și forțat să remedieze neconcordanțele,
 • Realizarea curățeniei stradale săptămânal pe toate străzile asfaltate, deszăpezirea după un plan operativ de intervenție pe timpul iernii, colectarea periodică gratuită a gunoaielor vegetale sau voluminoase depozitate stradal,
 • Încurajarea măsurilor de colectare selectivă prin reducerea tarifului pentru cetățenii care colectează selectiv în mod responsabil,
 • Amenajarea unui Centru de colectare deșeuri prin Aport Voluntar pe raza orașului, unde locuitorii să poată depozita gratuit alte tipuri de deșeuri,
 • Montarea unor containere pentru colectarea textilelor( îmbrăcăminte, încălțăminte, alte produse), care să poată fi donate unor oameni nevoiași sau să fie reciclate corespunzător.

 

 1. REABILITARE TERMICĂ – Program Local cu co-finanțare din partea asociațiilor de proprietari ( tranșe pe 5 ani) pentru ca blocurile de locuințe din zona veche a orașului să beneficieze de  investiții din punct de vedere termoenergetic, astfel încât să se facă înlocuirea fațadei, a șarpantei, a conductelor din subsol, a burlanelor, a centurii de protecție din jurul acestora, precum și montarea de panouri solare și instalația aferentă pentru a furniza apă caldă.

 

 1. MEDIUL DE AFACERI – LOCURI DE MUNCĂ ÎN BRAGADIRU! – Apropierea de capitală și A0 ne asigură noi oportunități de dezvoltare economică, pe care trebuie să le materializăm. Susțin:
 • Amenajarea unui parc logistic (hale, depozite, spații de birouri) din fonduri europene pe un teren aflat în domeniul privat al orașului, deoarece poate reprezenta o sursă constantă de venituri la bugetul local,
 • Operaționalizarea unui HUB de afaceri în parcul logistic, care să atragă cât mai multe firme care să își deschidă sediu sau punct de lucru în oraș,
 • Acordarea de facilități fiscale firmelor cu sediul social în oraș care reinvestesc profitul în comunitate (angajează oameni din oraș, desfășoară activități în comunitate, sprijină în parteneriat public-privat activități pentru comunitate).

 

 1. SOCIAL –SUNTEM APROAPE DE OAMENI! – Oricare dintre noi se poate afla în diverse situații dificile și trebuie să avem garanția că vom primi sprijin adecvat. Susțin:
 • Direcția de Asistență Socială trebuie să reprezinte interesele oamenilor și să le fie partener de nădejde în obținerea beneficiilor sociale de drept,
 • Colaborarea cu organizații non-guvernamentale, pentru derularea unor programe de sprijin a populației defavorizate, precum: cantină socială, after-school pentru copiii defavorizați, campanii de conștientizare ( colectare selectivă, stop bulling în școli), asistență psihologică ș.a.,
 • Acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuți și unei compensații pentru copiii care sunt înscriși la grădinițele private autorizate din Bragadiru, deoarece au fost respinși la grădinițele de stat.

 

 1. SĂNĂTATE – CU GRIJĂ FAȚĂ DE SEMENI! – Un oraș așa de mare ca al nostru trebuie să vă ofere șansa la îngrijiri medicale aproape de casă. Susținem:
 • Continuarea proiectului și construirea Centrului de Sănătate în sistem ambulatoriu situat în Șoseaua Alexandriei nr. 227 în subordinea Primăriei,
 • Amenajarea unor puncte de prim-ajutor în locații publice,
 • Amenajarea Centrului pentru gestionarea situațiilor de urgență care să aibă la dispoziție ambulanțe, smurd, dar și autospeciale de pompieri,
 • Amenajarea unor terenuri multifuncționale pentru încurajarea sportului în masă.