• 0724.959.100
  • consilier@bragadirumeu.ro
  • Bragadiru, Ilfov

Impactul asupra mediului a proiectului de extindere a retelei de apa-canal

SC Apa Canal Ilfov SA organizeaza dezbaterea publica a raportului privind impactului asupra mediului a PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL ILFOV, IN PERIOADA 2014-2020  in data de 27.10.2016 la ora 10.00 la sediul Consiliului Judetean Ilfov din Strada Gheorghe Manu 18, zona Calea Victoriei.

„Sistemul de alimentare cu apă din localitatea Bragadiru deserveşte în prezent o populaţie totală de 17674 locuitori iar după punerea în aplicare a proiectului va deservi o populaţie estimată la nivelul anului 2045 de 33327locuitori. Apa potabilă pentru acest sistem va fi asigurată din sursa subterană care s-a reabilitat/înfiintat în cadrul programului POS I și din apeductele IV Bâcu – Bragadiru–Dn1400 și Dragomirești–Bragadiru–Dn2200.

Din punctul de racord la apeductul Apa Nova Bucuresti, localizat in localitatea Domnesti, prin intermediul unei statii de repompare, se propune realizarea unei conducte de aductiune, capabile sa asigure transportul apei catre gospodariile de apa existente din localitatile Ciorogarla, Domnesti, Clinceni, Cornetu si Bragadiru.

In vederea realizarii unui sistem eficient de canalizare, se propun urmatoarele masuri in orasul Bragadiru: Extinderea retelei de canalizare pe o lungime totala de L=29.089 m; Camine de vizitare:965 buc Statii de pompare apa uzata menajera:13 buc; Conducte de refulare pe o lungime totala de L=9572 m; Camine pe conducta de refulare: 24 buc; Racorduri: 1650 buc.

Apele uzate colectate in reteaua de canalizarea extinsa din zonele Cartierul Latin si Cartierul Independentei, marginite de str. Raul Doamnei, se vor descarca in colectorul Apa Nova. Statia de epurare existenta Bragadiru va putea prelua apa uzata colectata de la o populatie si industrie pana la atingerea capacitatii de proiectare de 16.223 l.e.

Conform estimarilor de populatie pentru localitatea Bragadiru (an 2040), estimari facute in proiectul de retele de canalizare, luand in calcul suprafata, s-a apreciat ca in anul 2040 populatia din zonele Cartierul Latin si Cartierul Independentei (marginite de str. Raul Doamnei) va fi de aproximativ 14.402 locuitori, iar populatia intregii localitati Bragadiru de 31.030 locuitori, conform datelor primite de la INS.

Ca urmare, statia de epurare existenta Bragadiru va putea asigura tratarea apelor uzate provenite din localitatea Bragadiru (fara zonele Cartierul Latin si Cartierul Independentei care se vor descarca in colectorul Apa Nova),a apelor uzate provenite din localitatea Cornetu – Zona B si a adebitelor de apa uzata industriala estimate pana la nivelul anului 2040, in conditiile unei conectari a populatiei de aproximativ 90%.”

1 thought on “Impactul asupra mediului a proiectului de extindere a retelei de apa-canal

    • Author gravatar

      Auzisem de intentia asta de a decupla Independentei de actuala statie. Intrebarea care se pune este cand vor face treaba asta? Plecand de la proiectia ca intr-un viitor apropiat se vor incepe lucrarile….vom putea ramane in stadiul actual mult si bine….a se vedea metroul din Bucuresti(„anul viitor aici va fi statia dvs. de metrou…”). Zic deci ca ar trebui sa avem un proiect mai clar etapizat…nu tinta de 2040.
      cine stie cate ceva despre asta ar putea sa puna ceva info pe aici….

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *