• 0724.959.100
  • consilier@bragadirumeu.ro
  • Bragadiru, Ilfov

Gradul de indatorare publica

Ne aflam la inceput de an si putem face o previziune pentru atragere de fonduri la bugetul local.

Una dintre conditiile pe care Unitatea Administrativ Teritoriala trebuie sa o indeplineasca este ca gradul de indatorare sa nu fie mai mare de 30% din venitul propriu.

Conform analizei unor documente pe care le-am gasit postate pe site-ul primariei Bragadiru (Buget local rectificat pe anul 2020, Date privind serviciul datoriei publice trimestrul IV din anul 2020) in acest moment sunt 2 credite in derulare, unul se va termina in iunie 2021 iar cel de-al doilea in mai 2026.

Concluzionam ca in prezent avem un grad de indatorare de aproximativ 7% fapt ce ne permite atragerea de fonduri europene în exercițiul financiar multianual 2021-2027 si perspectiva unei dezvoltari reale a orasului nostru în ceea ce privește infrastructura educațională, rutieră și digitalizare.

Totalul datoriilor aferente finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate, reprezentând ratele scadente, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv al finanţărilor rambursabile pentru a căror contractare şi/sau garantare se solicită autorizarea, nu poate depăşi 30% din media rezultată, pe fiecare an din întreaga durată a serviciului datoriei publice locale a finanţărilor respective, cu excepţia finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană.

Cu stimă,

Valentina Cojocariu

Consilier local Bragadiru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *