• 0724.959.100
 • consilier@bragadirumeu.ro
 • Bragadiru, Ilfov

Raport de activitate pe anul 2022

Acest material este realizat în conformitate cu art. 255 alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, care prevede obligația consilierilor locali și a viceprimarilor de a prezenta un raport anual de activitate.

În cele 12 luni de mandat din anul 2022:

 • Am participat la 12 ședințe ordinare și  3 ședințe de îndată,
 • Am organizat 6  întâlniri publice cu cetățenii,
 • Am oferit audiente online in permanenta,
 • Am participat la 1 sedinta dezbatere publica a bugetului local si la  2 sedinte de dezbatere publica a documentatiilor PUZ,
 • Am depus  5  proiecte de hotărâre și 4 referate de aprobare,
 • Am adresat  aproximativ 90 de  solicitări de informatii și sesizări instituției primăriei,
 • Am transmis  23 sesizări/ petiții altor instituții publice,
 • Am organizat evenimente pentru copiii din Bragadiru: ateliere de creatie cu materiale reciclabile, vanatoarea de oua de Paste, spectacol de Ziua Copilului, cadouri de Mos Craciun.

Pentru că suntem convinsi că informația este cheia dezvoltării unei comunități active, de-a lungul anului 2022 am încercat să aflam mai multe informații despre subiecte de interes semnalate de cetățenii orașului Bragadiru în cadrul întâlnirilor publice sau prin intermediul social-media.

Am informat cetățenii prin postări pe pagina de facebook despre proiectele de hotărâre dezbătute și aprobate la ședințele Consiliului Local.

La începutul anului am propus o serie de obiective de investiții prin note de fundamentare astfel încât acestea să poată fi incluse în proiectul de buget local. Cele 25 propuneri de investiții publice noi, transmise si inregistrate cu numerele 3382/21.01.2022, 3998/25.01.2022, sunt:

 1. Studiu de oportunitate referitor la construirea unor noi unități de învățământ în cartierele din Orașul Bragadiru – 50.000 lei
 2. Construire grădiniță cu program prelungit în cartierul Bulgaru – 1.000.000 lei – inclus studiul de fezabilitate,
 3. Achiziție teren pentru construire școală gimnazială în cartierul Ghidiceni – 2.970.000 lei
 4. Achiziție teren pentru construire creșă și grădiniță cu program prelungit în zona Pelungirea Ghencea– 2.970.000 lei – inclusa in planul de investitii – achizitionat teren
 5. Achiziție teren pentru amenajare parc in zona Prelungirea Ghencea – 4.950.000 lei
 6. Achiziție teren pentru amenajare loc de joacă în zona Prelungirea Ghencea – 742.500 lei
 7. Amenajare loc de joacă pentru copii în zona Prelungirea Ghencea – 250.000 lei
 8. Achiziție teren pentru realizare loc de joacă în cartierul Mihai Eminescu – 198.000 lei
 9. Amenajare loc de joacă în cartierul Mihai Eminescu – 50.000 lei
 10. Amenajare teren de joacă multifuncțional în strada Dealului – 350.000 lei
 11. Extindere rețele de alimentare cu apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe străzile din orașul Bragadiru: Cugetării, Epocii, Eliberării, Făcliei, Independenței, Învingătorilor, Oltețului, Ortacului, Panduri, Păcii, Plugarilor, Posada, Răsăritului, Redutei, Renașterii, Al. Simbolului, Sipetului, Intr. Smârdan, Solidarității, Spătarului, Troiței, Tunului, Victoriei, Vidin, Al. Voinței, Cetatea Deva, Izvorul Rece, Taninului, Ghidiceni, Mărțișor  – 10.000.000 lei – inclusa in planul de investitii
 12. Proiectare și execuție lucrări de modernizare sistem rutier, inclusiv colectarea și evacuarea apelor pluviale în Orașul Bragadiru: Celofibrei, Legendei,  – 2.000.000 lei – inclusa in planul de investitii
 13. Realizare trotuare pe străzile Alunului, Dantelei, Dealului, Iernii, Libertății, Monumentului, Parfumului, Safirului, Speranței, Toamnei, DN6 – Leroy Merlin – 3.780.000 lei
 14. Extindere rețea iluminat public pe străzile Ametistului, Crisul Repede, Diamantului, Gladiolelor, Idealului, Iernii, Mărgelelor, Mărăcineni, Obaie, Ofrandei, Raul Doamnei, Safirului, Tortei, Tunului,  Vailor, Vidin, Al. Vointei – 500.000 lei
 15. Achizitionare platforme subterane pentru colectarea selectiva a deseurilor – 500.000 lei
 16. Serviciu Actualizarea Planului Urbanistic General al Orasului Bragadiru – 600.000 lei
 17. Amenajarea zonei de pe dreapta din parcul de agrement – 500.000 lei – inclus SF in planul de investitii
 18. Amenajarea zonei de protecție sanitară de pe strada Ghidiceni – 500.000 lei
 19. Amenajarea perdelei forestiere de-a lungul Centurii Capitalei – 100.000 lei
 20. Amenajarea statiilor de transport public pe linia 185 – 200.000 lei – inclusa in planul de investitii
 21. Achizitie refugii statii STB – 140.000 lei
 22. Studiu de fezabilitate infiintare canalizare pluviala in zona cuprinsa intre strazile Diamantului si Ghidiceni – 50.000 lei – inclusa in planul de investitii
 23. Studiu de fezabilitate infiintare canalizare pluviala in zona cuprinsa intre strazile Maracineni si Iernii – 50.000 lei
 24. Sistematizare DN6 km 7+90 -10 (intre statiile Gladiolelor – Peco) – 1.500.000 lei
 25. Lucrari de proiectare si executie ruta noua de acces din zona Prelungirea Ghencea spre DN6 – 700.000 lei

Din cele 25 obiective de investiții propuse de mine au fost preluate cele mentionate mai sus, dar realizate mai puține.

Temele demersurilor și solicitărilor de informații au fost următoarele:

 • Solicitare organizare dezbatere publica proiect buget local pe anul 2022 – 3980/21.01.2022,
 • Note de fundamentare obiective de investitii pe anul 2022 – 3382/21.01.2022, 3998/25.01.2022
 • Numarul beneficiarilor de ajutor social, beneficiarilor de tichete sociale – 287/25.01.2022,
 • Depozitare de pamant pe strada Gladiolelor – 5265/31.01.2022,
 • Amendamente proiect de hotarare buget local pe anul 2022 – 6483/ 03.02.2022,
 • documente de urbanism eliberate de Primaria Bragadiru pentru o serie de adrese – 7028/ 07.02.2022,
 • starea adaposturilor de protectie civila – 13255/ 07.03.2022,
 • achizitia unui imobil-teren cu suprafata de minim 5.000 mp situate in zona prelungirea Ghencea in vederea construirii unei crese si a unei gradinite cu program prelungit – 18710/29.03.2022,
 • santiere fara panouri de identificare a constructiilor la o serie de adrese – 19581/04.04.2022.,
 • amenajare statie Pod Centura dupa inaugurarea bretelei – 20310/05.04.2022.,
 • constructie ilegala imobil aflat pe Sos. Alexandriei ( in fata Hotelului Giuliano) – 24224/ 28.04.2022,
 • sesizare constructii pe str. Unirii nr. 83 – 21474/11.04.2022, 26652/ 11.05.2022
 • site nefunctional – lipsa autorizatii de constructie si certificate de urbanism – 04.05.2022,
 • stadiu realizare proiecte din Strategia de Dezvoltare a orasului Bragadiru – 25211/ 04.05.2022, propuneri trimise pe  13.05.2022,
 • refacere covor asfaltic de la intersectia străzilor Libertatii si Câmpia Libertatii – 26974/ 12.05.2022,
 • efectuarea actiunilor de DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI DERATIZARE pe spațiile deschise din domeniul public și privat aparținând UAT, în clădirile aparținând UAT, în spațiile comune închise din clădirile de tip condominium – 28615/ 23.05.2022,
 • pietruire urgenta strada Gliei  – 30958/ 06.06.2022,
 • reparatii elementele de joaca de la locul de joaca pentru copii din Cartierul Latin de lângă blocul F4 – 30956/ 06.06.2022,
 • amenajare trotuar pe strada Dealului – 30953/ 06.06.2022,
 • masuri terenuri neingrijite acoperite de vegetatie – 30945/ 06.06.2022,
 • montare stalpi iluminat strazile Dezrobirii, Columnelor – 36555/06.07.2022, Al. Biruintei – 40390/27.07.2022, Vailor – 65491/23.11.2022,
 • interventii la locurile de joaca de pe strazile Dealului, Coralului, Smaraldului, Verii – 33425/17.06.2022,
 • documentatie PUZ Sos. Centurii nr, 5-7 – 33466/17.06.2022,
 • functionare fara autorizatie AVATAR LOUNGE – 34133/ 22.06.2022,
 • lucrari asfaltare strada Celofibrei – 34181/ 22.06.2022,
 • publicarea inregistrarii sedintei Consiliului Local Bragadiru – 35749/01.07.2022,
 • reparatii loc de joaca Strada Smaraldului – 37319/ 11.07.2022,
 • curatare lifturi pasarela pietonala de la Smardan – 37676/12.07.2022,
 • terenuri neingrijite strada Eroilor – 37674/12.07.2022, strada Columnelor  – 37968/13.07.2022, strada Muzelor – 39553/ 21.07.2022,
 • reparatii loc de joaca strada Baniei – 38463/ 15.07.2022,
 • contestatie PUZ SOS ALEXANDRIEI NR 101C – 38525/ 15.07.2022,
 • vidanjare strada Armistitiului – 38547/ 18.07.2022,
 • numarul de somații, numarul de amenzi și valoarea totala a acestora date de Politia Locala – 39536/ 21.07.2022,
 • stadiu lucrari Intrarea Diamantului – 39611/ 21.07.2022,
 • stagnare inventar patrimoniu – 40103/ 25.07.2022,
 • sistematizarea corecta de urgenta a intersecției dintre strazile Colinei și Nazuintei – 40253/26.07.2022,
 • reparatii Parc de Agrement – 41354/ 02.08.2022, 45581/ 28.08.2022, 45582/ 28.08.2022, 05.09.2022,
 • refulare canalizare strazile Gloriei si Crisul Repede – 41889/04.08.2022,
 • reparatii loc de joaca Cartierul Latin langa bloc D5 – 42637/ 09.08.2022,
 • lucrari strada Maracineni neastupate – 43802/17.08.2022,
 • reparatii strada Izvor – 47911/08.09.2022,
 • toaletare ilegala arbore strada Florilor – 48606/ 12.09.2022,
 • deversare canalizare strada Safirului – 48791/13.09.2022,
 • graficul de executie al lucrarilor – 48934/ 13.09.2022,
 • santier fara panou la intersecția străzilor Columnelor si Aleea Biruintei – 49682/ 16.09.2022,
 • masini abadonate strada Leordeni – 49744/16.09.2022,
 • reparatii iluminat public strada Alunului – 50421/ 21.09.2022, 63214/ 11.11.2022,
 • spalare betoniere strada Alunului – 51081/ 23.09.2022,
 • amendamente proiect insule ecologice digitalizate  – 51531/ 27.09.2022,
 • procesele verbale ale comisiei responsabila de repartizarea spațiului locativ din anii 2020, 2021 și 2022 – 52575/ 03.10.2022,
 • modul de indeplinire a obligațiilor primariei prevazute de HG nr. 714/2022 privind înființarea și gestionarea Registrului Sistemelor Individuale Adecvate de Colectare și Epurare a Apelor Uzate – 52408/03.10.2022,
 • reparatii tobogan loc de joaca strada Coralului – 54049/10.10.2022,
 • postare lista AC si CU pe site – 10.10.2022,
 • reparatii iluminat public loc de joaca strada Smaraldului – 57821/ 24.10.2022, strada Coralului – 61342/3.11.2022,
 • santier fara panou de identificare si fara drum de acces pe  strada Toamnei lângă nr. 44 – 58548/ 25.10.2022,
 • ridicare gratuita deseuri vegetale – 60586/01.11.2022,
 • santiere fara panou de identificare pe strada Crisul Repede – 60484/1.11.2022,
 • santiere fara panou de identificare pe strada Simbolului –  60486/1.11.2022,
 • masuri sistematizare intersectie strazile Colinei si Nazuintei – 60678/01.11.2022,
 • raport cu cheltuielile efectuate cu ocazia evenimentului Zilele Orasului – 60675/01.11.2022,
 • lista cu terenurile detinute de UAT BRAGADIRU la dispoziție pentru punerea în posesie conform legii 1/2000 – 60683/01.11.2022,
 • contestatie PUZ str. Crisul Repede tarla 36 – 61225/02.11.2022, 61692/04.11.2022,  62265/ 7.11.2022,
 • reparatii loc de joaca din Parcul de Agrement de vis-a-vis de gradinita nr. 2 – 61343/3.11.2022,
 • montare limitatoare de viteza pe strazile Draganului, Iernii, Diamantului intersectie cu Coralului, avizul IPJ Ilfov pentru cele montate pe Cristalului si Margelelor, descurajare vitezomani – 61904/07.11.2022,
 • documente urbanism str. Crisul Repede nr. 165-167 – 62582/ 9.11.2022,
 • amenajare trotuar si treceri de pietoni suprainaltate pe strada Gladiolelor intre DN6 si Diamantului, sens giratoriu/semafor la intersectia DN6 – Gladiolelor-Draganului – 63081/10.11.2022,
 • Prima Conectare gratuita la reteaua de apa si canalizare – 63652/15.11.2022,
 • Functionare iluminat public ziua –
  64585/18.11.2022,
 • Nivelare si pietruire strada Simbolului – 64788/21.11.2022,
 • Reparatii strada Libertatii – 64978/ 21.11.2022,
 • Ardere deseuri pe un santier de construcții pe strada Crisul Repede. – 68244/08.12.2022,
 • Amendamente proiect de hotarare taxe si impozite locale pe anul 2023 –  69351/ 13.12.2022,
 • Petitie colectiva transport public eficient in zona Bucuresti-Bragadiru – 71033/ 21.12.2022.

Temele sesizărilor/petitiilor către alte instituții publice au fost următoarele:

 • Eliberarea avizelor ISU pentru blocuri de peste 4 etaje si mansarda – nu exista decat pentru 1 singur bloc in tot orasul – ISU BUCURESTI-ILFOV, 
 • avizarea PUZ-urilor din  Sos. Alexandriei nr. 229 si strada Coralului nr. 8 – CATU CJ ILFOV,
 • graficul de executie al lucrarilor in cadrul proiectelor desfasurate de ACI pe raza localitatii – l-am primit cu o intarziere de 9 luni – 35667/19.10.2021 cu 3 reveniri in 2022 – SC APA CANAL ILFOV SA,
 • implementare proiect Prima conectare gratuita de catre ACI – 13168/31.03.2022, 45797 / 24.10.2022 – SC APA CANAL ILFOV SA,
 • amenajare statie Pod Centura dupa inaugurarea bretelei – STB,
 • lipsa de raspunsuri in urma verificarilor realizate de Directia Politia Locala la unele constructii colective – 667/17.01.2022, 881/19.01.2022 – ISC BUCURESTI-ILFOV,
 • sesizare constructii pe str. Unirii nr. 83 – 5853/12.04.2022 – Inspectoratul de Stat in Constructii Bucuresti-Ilfov,
 • sesizare privind nepunerea in aplicare, cu rea-credinta, a prevederilor HCL nr. 183/2019 de catre primar – Prefect Ilfov 7992-648 / 20.07.2022,
 • deversare ilegala in incinta balastierei din strada Salciei – Garda Nationala de Mediu,
 • sesizare privind nepunerea in aplicare, cu rea-credinta, a prevederilor HCL nr. 49/2022 de catre primar – Prefect Ilfov,
 • conducta sparta peste raul Ciorogarla – SC APA CANAL ILFOV SA,
 • refulare canalizare strazile Gloriei si Crisul Repede – SC APA CANAL ILFOV SA,
 • deversare canalizare strada Safirului – SC APA CANAL ILFOV SA  38923/13.09.2022,
 • informatii stadiu lucrari proiecte – SC APA CANAL ILFOV SA 25278/17.06.2022, 01.08.2022, 13.09.2022,
 • finalizare proiect aductiune APA NOVA – SC APA CANAL ILFOV SA 45417 / 20.10.2022,
 • Dare in folosinta gratuita si amenajare parc in curtea LIDL strada Diamantului,
 • Amenajari pe DN6 – CNAIR – 20.10.2022,
 • Santier fara panou de identiificare strada Spatarului – 57816/ 24.10.2022,
 • santier fara panou de identificare si fara drum de acces pe  strada Toamnei lângă nr. 44 – Inspectoratul de Stat in Constructii Bucuresti-Ilfov,
 • asfaltarea strazii Libertatii  – SC APA CANAL ILFOV SA – 16.09.2023, 02.11.2022,
 • proiect largire sens giratoriu DN6 – Cristalului – CNAIR, Ministerul Transporturilor – 04.11.2022,
 • nerespectarea zonei de protectie fata de conducta de gaze – TRANSGAZ 08.11.2022,
 • santiere fara panou de identificare pe strada Crisul Repede – Inspectoratul de Stat in Constructii Bucuresti-Ilfov 15930/02.11.2022, 16763/18.11.2022,

Din păcate, unele dintre acestea au rămas fără răspuns chiar și după ce am transmis reclamații administrative.

Cele 5 proiecte de hotărâre propuse vizeaza:

 • Modificarea HCL nr. 3/2022 privind tichetele sociale – 9146/ 16.02.2022,
 • Acordarea titlului de cetatean de onoare dnei Ana-Maria Popescu – 10241/ 22.02.2022,
 • Acordarea titlului de cetatean de onoare dlui Adrian Constantin Daminescu – 16115/ 16.03.2022,
 • Modificarea Regulamentului de incadrare a imobilelor in categoria cladiri/reterenuri neingrijite – 39425/ 20.07.2022,
 • Acordarea stimulentului financiar pentru nou-nascuti – 46984/05.09.2022.

Cele 4 referate de aprobare propuse se refera la:

 • Cresterea accesului cetatenilor orasului la serviciul de transport public local( prelungirea traseului liniilor 226, 185, amenajare terminale, infiintare unitati de vanzare/reincarcare titluri de transport, alocare financiara corespunzatoare) – 15756/15.03.2022
 • Aplicare linie de finantare insule ecologice digitalizate – 49923/19.09.2022,
 • Includerea in festivitatile de Zilele Orasului a 2 momente festive: – organizarea unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Bragadiru pentru desemnarea titlului de cetățean de onoare locuitorilor adulti ai orasului care au obținut performante la competiții nationale, europene, mondiale în domeniile sportiv, educational, artistic, – organizarea unei festivități de premiere simbolica a copiilor talentați din oraș care au obținut premii la competiții nationale,  europene, mondiale în domeniile sportiv  educational, artistic. Premiul oferit sa fie o diploma de apreciere și suma de 100 lei – 52959/04.10.2022,
 • Premierea copiilor de la Club Hidary Bragadiru – 52959/ 4.10.2022.

Am votat pentru:

 • Inregistrarea si transmiterea online a sedintelor Consiliului Local Bragadiru,
 • Darea in administrarea Consiliului Judetean Ilfov a unr sectoare de drum pentru asfaltare: Crisul Repede, Jadului, Celofibrei, Martisor, Al. Maracineni, Granitului,Dealului, Gliei, Generalului,
 • Indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea sistemului rutier pe strazile Gladiolelor, Dealului, str. Grivitei – tronson Parc, intr. Unirii, Intr. Povernei, str. Diamantului, Gliei, Crisul Repede, Diamantului,
 • Documentatia pentru modernizarea sistemului rutier inclusiv colectare si evacuare ape pluviale in cartierul Independentei din Programul National Anghel Saligny,
 • Anularea debitelor celor care au avut spatii inchiriate in Casa de Cultura,
 • Achizitie imobil teren de minim 5000 mp pentru gradinita in zona Prelungirea Ghencea,
 • Gestionarea situatiei cainilor fara stapan,
 • Strategia de dezvoltare durabila a orasului,
 • Predarea amplasamentului din strada Gliei catre Compania Nationala de Investitii pentru constructia scolii,
 • Implementarea proiectului Construirea de insule ecologice,
 • Premierea copiilor talentati,
 • Acordarea stimulentului financiar pentru nou-nascuti,

Am votat împotriva :

 • Vanzarii apartamentelor din blocurile D7 si D8,
 • PUZ-ului din str. Coralului nr. 8,
 • PUZ-ului din Sos. Alexandriei nr. 122-124,
 • Trecerii in domeniul privat a terenului de 29.929 mp drumuri de acces intre Crisul Repede si Gliei,
 • Scoaterii la licitatie publica a terenului de 1000 mp pe malul raului Sabar,

Cetățenii orașului Bragadiru ne pot contacta folosind canalele de social media: paginile

https://www.facebook.com/TeodoraDesaga , https://www.facebook.com/ElenaConsilierLocalBragadiru,  https://www.facebook.com/profile.php?id=100063749160321 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063268598403 , mail-ul consilier@bragadirumeu.ro , site-ul www.bragadirumeu.ro, whatsapp 0724.959.100 .

Va reamintesc ca in anul 2022, s-a produs rocada pe functia de consilier local, astfel: Claudiu Untaru in locul Valentinei Cojocariu si Valentin Dumitru in locul lui Valentin Scintee. Informatiile de mai sus, reprezinta raportul de activitate al activitatilor facute de catre toti colegii de mai jos.

Cu stimă,

Teodora Desagă

Lider Grup Consilieri Locali PMP Bragadiru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *