• 0724.959.100
 • consilier@bragadirumeu.ro
 • Bragadiru, Ilfov

Analiza Buget local si propuneri 2022

Așa cum am promis săptămâna trecută și cum v-am obișnuit în ultimii ani, am revenit cu o analiză detaliată a proiectului bugetului local pe anul 2022, pornind de la o comparație cu anul 2021, continuând cu o prezentare a distribuirii cheltuielilor pe domenii și lista de investiții. În partea a doua a articolului, facem și propuneri pentru includerea lor în proiectul de buget, ținând cont de situația financiară.

Așa cum se poate observa din tabelul de mai jos (Venituri și cheltuieli):

 • Suma totala a veniturilor pe anul 2022 este cu 1,8 mil lei mai mica decat suma preconizata la ultima rectificare bugetara din 2021 si cu 10,5 mil lei mai mare decat suma incasata la sfarsitul anului 2021,
 • Salvarea bugetului pe acest an, ca si anul trecut, pare a veni din cote defalcate din impozitul pe venit si sumele alocate pentru echilibrarea bugetelor locale, care cu 6 mil lei mai mari decât cele incasate anul trecut, pastrandu-se aceleasi cote conform cărora se face repartizarea impozitului pe venit, prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022: lit b) 63% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit.
 • Cheltuielile curente – de funcționare reprezintă 71,04%, în timp ce Cheltuielile de capital – de dezvoltare reprezintă 26,81%, observandu-se aproape o dublare fata de procentul alocat anul trecut cand platile efectuate la aceasta categorie au fost doar la 60% din suma rectificata la finalul anului 2021.
 • Dupa un an 2021 cu una dintre cele mai mici alocări pentru secțiunea de dezvoltare din ultimii 4 ani, în condițiile în care in nul 2020 am avut propunerea cu cel mai mare buget pentru investiții, in 2022 se revine la o alocare mai mare, dar avand experienta ultimilor ani cand au fost realizate doar o mică parte dintre obiectivele de investiții si nu acelea importante, ma tem ca nu va ajuta comunitatea cu mare lucru, daca se pastreaza lista de obiective de investitii asa cum este ea propusa acum de primar.  
 • Cresc cheltuielile de funcționare față de anul trecut, o sumă importantă mergând la categoria bunuri și servicii – 31,81% si personal – 25,30%.
Tabel 1 Centralizator

Așa cum se poate observa din tabelul de mai jos (Tipuri de cheltuieli):

 • Au crescut sumele alocate tuturor capitolelor bugetare, dar in cadrul acestora observam in mod special: asigurari si asistenta sociala, locuinte si dezvoltare, actiuni generale, transporturi
 • Au scăzut sumele alocate învățământului, culturii, recreerii și religiei.
 • Sunt alocati urmatorii bani catre: Politia Locala – 3.180.650 lei, Salubritate – 5.980.000 lei, Canalizare – 1.869.980 lei, Asistenta sociala boli si invaliditate – 5.700.000 lei, Intretinere gradini, zone verzi, baze sportive si de agrement – 2.137.800 lei, Casa de cultura – 1.740.000 lei.
Tabel 2 Detalii cheltuieli parti bugetare

Așa cum se poate observa din tabelul de mai jos (Plan de investiții):

 • Este o  sumă rezonabilă alocată investițiilor în ultimii 4 ani.
 • Investițiile pot fi grupate pe 7 domenii: autorități – 592.000 lei, ordine publică – 500.000 lei, învățământ – 6.422.000 lei, cultură, recreere, culte – 1.342.800 lei, louințe, dezvoltare publică – 2.841.510 lei, protecția mediului – 1.769.980 lei, transporturi – 10.850.250 lei.
 • Pe lista de obiective de investiții se regăsesc: construcție gradinita Independentei, achizitie teren constructie gradinita Prelungirea Ghencea, achizitie mobilier loc de joaca, contributie program crestere eficienta energetica iluminat public, modernizare sistem rutier inclusiv canalizare pluviala, achizitie terenuri prin expropriere strazi, executie sistem rutier intrarea Diamantului.
 • A fost inclusă propunerea noastră privind achizitia terenului pentru constructia unei crese si gradinite in zona Prelungirea Ghencea – 2.970.000 lei, dar doar pentru gradinita cu suma de 2.000.000 lei.
 • Au fost incluse propunerile noastre privind realizarea studiilor de fezabilitate privind infiintarea canalizarii pluviale in zona cuprinsa intre strazile Diamantului si Ghidiceni – 50.000 lei si privind infiintarea canalizarii pluviale in zona cuprinsa intre strazile Maracineni si Iernii – 50.000 lei, dar la sumele de 161.000 lei si 100.000 lei.
 • Este inclusa si extinderea retelei de iluminat public, dar fara a fi specificate strazile si la o suma mai mica, decat cea propusa de noi.
 • Sunt unele obiective propuse fara specificarea strazilor, care necesita clarificari.

Având în vedere analiza proiectului de buget, acestea sunt propunerile echipei de consilieri locali ai PMP Bragadiru pe marginea proiectului de buget local consolidat pe anul 2022, alegand cu greu din multitudinea de obiective de investitii necesare dezvoltarii armonioase a comunitatii noastre, pe care noi deja le-am propus, disponibile aici https://bragadirumeu.ro/buget/propuneri-buget-local-2022/, incercand sa fim responsabili si sa avem sursele de finantare fix pentru suma alocata propunerilor de introducere noi obiective:

 1. Modificarea Anexei 1 si subsecventelor conform urmatoarelor propuneri de alocari bugetare:
 2. Micsorarea sumei alocate Titlului II cod 20 – Bunuri si servicii cu 544.500 lei de la Partea I Servicii publice generale – cod 200130- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.
 3. Micsorarea sumei alocate Titlului II cod 20 – Bunuri si servicii cu 500.000 lei de la Partea III Socio – Culturale – cod 200130- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.
 4. Micsorarea sumei alocate Titlului II cod 20 – Bunuri si servicii cu 500.000 lei de la Partea IV Servicii, Dezvoltare publica, locuinte si mediu – cod 200130- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.
 5. Alocarea sumei de 100.000 lei prevazuta in cuprinsul Partii a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape – cod 7402 – Protectia mediului – Titlul II Bunuri si Servicii pentru punerea in aplicare a Hotararii Consiliului Local Bragadiru nr. 183/2019 privind aprobarea Regulamentului unor masuri de asigurare a salubrizarii si igienizarii terenurilor virane in orasul Bragadiru. Suma propusa este suficienta pentru achizitionarea serviciului de defrisare a vegetatiei spontane de pe terenurile virane in suprafata de 100.000 mp, in conditiile in care de multi ani ne confruntam cu nepasarea proprietarilor de a isi respecta obligatiile de intretinere a terenurilor, precum si cu o procedura greoaie prevazuta in Anexa 6 din HCL nr. 138/2021 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelorsi taxelor locale, taxele speicale si amenzile aplicabile in anul fiscal 2022, in orasul Bragadiru.
 6. Modificarea si completarea Anexei 23A – Lista obiectivelor de investitii pe anul 2022 – centralizata cu urmatoarele:
 7. Eliminarea obiectivului de la Cap 51 – extindere si modernizare corp cladire sediu administrativ – 200.000 lei, deoarece nu este o necesitate. Daca nu mai au loc in cladirea Primariei se pot muta in cladirea Casei de Cultura care dispune de atatea Sali care nu sunt utilizate!
 8. Micsorarea sumei alocate la Cap 51 – achizitie si actualizare softuri AP de la 157.000 la 57.000 lei, deoarece au tot fost facute achizitii directe pentru aceasta categorie de cheltuieli si in anul 2021. Reducerea costurilor de administrare este necesara.
 9. Eliminarea obiectivului de la Cap 51 – achizitie mobilier – 35.000 lei, deoarece au fost facute achizitii directe pentru aceasta categorie de cheltuieli si in anul 2021 si nu reprezinta o urgenta.
 10. Micsorarea sumei alocate la Cap 51 – achizitie PC, extensii licente, birotica de la 60.000 lei la 30.000 lei, deoarece au fost facute achizitii directe pentru aceasta categorie de cheltuieli si in anul 2021 si nu reprezinta o urgenta.
 11. Introducerea obiectivului la Cap 65 – construire grădiniță cu program prelungit în cartierul Bulgaru – 1.000.000 lei.
 12. Modificarea titlului obiectivului de la Cap 65 – achizitie teren constructie cresa si gradinita in zona cuprinsa intre strazile Toamnei – Alunului – Cartier Latin, pentru a putea fi achizitionata o suprafata de teren mai mare, minim 6.000 mp, suficienta pentru constructia  unei crese cu minim 5 grupe și a unei grădinițe cu program prelungit cu o capacitate de cel putin 6 clase, sală de mese, cabinet medical, loc de joacă. Daca suma nu va fi cheltuita in situatia depunerii unei oferte mai bune, va putea fi directionata catre alte obiective in domeniul invatamantului.
 13. Introducerea obiectivului la Cap 67 – achizitie teren pentru amenajare loc de joaca in zona strazilor Alunului – Ciresar – Toamnei – Iernii -742.500 lei, pentru a putea fi achizitionata o suprafata de teren de minim 1.500 mp, care sa fie amenajat corespunzator.
 14. Introducerea obiectivului la Cap 67 – amenajare loc de joaca pentru copii in zona strazilor Alunului – Ciresar – Toamnei – Iernii – 250.000 lei.
 15. Micsorarea sumei alocate la Cap 67 – achizitie mobilier specific locuri de joaca si reamenajare parcuri – 1.000.000 lei la 300.000 lei, deoarece in anul 2021 au fost reamenajate o parte dintre locurile de joaca publice, si realocarea sumei de 800.000 lei.
 16. Introducerea obiectivului la Cap 67 – Amenajare teren de joacă multifunctional in strada Dealului – 350.000 lei,
 17. Modificarea obiectivului de la Cap. 70 – extindere rețea iluminat public stradal prin majorarea sumei la 250.000 lei și menționarea străzilor: Ametistului, Crișul Repede, Diamantului, Gladiolelor, Idealului,  Iernii, Mărgelelor, Mărăcineni, Obaie, Ofrandei, Râul Doamnei, Safirului, Tortei, Tunului, Văilor, Vidin, Al. Voinței
 18. Micsorarea sumei alocate la Cap 70 – achizitie masini, utilaje si unelte gospodarire comunala de la 700.000 lei la 300.000 lei,
 19. Eliminarea obiectivului de la Cap 70 – SF construire 2 blocuri sociale conform Legii 114/1996 – 161.000 lei, deoarece nu este oportuna cheltuirea niciunul ban pentru ideea de construire de locuinte sociale, avand in vedere starea infrastructurii din orasul Bragadiru, si in mod special nu reprezinta o prioritate amenajarea terenului din strada prelungirea Ghencea care a fost aprobat prin PUZ ca un cartier pentru tineri.
 20. Modificarea titlului obiectivului de la Cap 74 – extindere retea apa si canalizare, adaugarea strazilor: Cugetării, Epocii, Eliberării, Făcliei, Independenței, Învingătorilor, Oltețului, Ortacului, Panduri, Păcii, Plugarilor, Posada, Răsăritului, Redutei, Renașterii, Al. Simbolului, Sipetului, Intr. Smârdan, Solidarității, Spătarului, Troiței, Tunului, Victoriei, Vidin, Al. Voinței, Cetatea Deva, Izvorul Rece, Taninului, Ghidiceni, Mărțișor, si majorarea sumei alocate de la 500.000 lei la 2.000.0000 lei, deoarece avem 30 de strazi care nu au retea de apa si canalizare si nici nu sunt prinse in proiectul ACI de extindere a retelelor derulat din fonduri europene, pentru care trebuiesc demarate lucrari in concomitent cu lucrarile programate la celelalte strazi incluse in proiect, astfel incat sa se poata face conectarea la retea treptat in urmatorii 2 ani.
 21. Micsorarea sumei alocate la Cap. 74 – SF înființare retea canalizare pluviala cartier Ghidiceni –de la 161.000 lei la 100.000 lei.
 22. Micsorarea sumei alocate la Cap 84 – amenajari si modernizari parcari domeniu public de la 400.000 lei la 200.000 lei
 23. Micsorarea sumei alocate la Cap 84 – lucrari de amenajare acostament consolidat si trotuare intre strada Povernei si pasarela pietonala scoala de la 892.500 la 392.500 lei, deoarece consideram pretul supraevaluat, fiind vorba despre o portiune de drum de doar 250 m care nu este degradat, care are deja acostament, trotuar, canal colectare apa pluviala, in apropierea scolii este prevazut si cu gard pentru protectia copiilor.
 24. Modificarea titlului obiectivului de la cap. 84 – modernizare sistem rutier nou in orasul Bragadiru, inclusiv trotuare si preluare ape pluviale, dupa caz, si adaugarea strazilor luate in calcul de initiator, printre care propunem si: Alunului, Celofibrei, Crisul Repede, Dantelei, Diamantului, Legendei, Gladiolelor, Gliei, Al. Vointei. Prioritizarea realizarii lucrarilor intr-o anumita ordine va fi facuta in functie de situatia juridica si cadastrala a strazilor, corelarea cu lucrarile de infrastructura gestionate de ACI, pentru maximizarea eforturilor de imbunatatire a infrastructurii rutiere in oras.
 25. Eliminarea obiectivului de la Cap 84 – servicii elaborare studiu de circulatie oras Bragadiru – 161.000 lei, deoarece a mai fost facut un studiu in anul 2018, cu concluzii pertinente privind starea defectuoasa a infrastructurii rutiere si solutii privind imbunatatirea situatiei, dar ignorate de Primaria Bragadiru. Situatia doar s-a inrautatit, asa ca ar trebui sa se puna in aplicare cat mai repede recomandarile acelui studiu, in loc sa se cheltuiasca alti bani pentru un nou studiu.
 26. Introducerea obiectivului la Cap 84 – SF lucrari de amenajare acostament, canalizare pluviala, spatiu verde, iluminat public, piste de biciclete si trotuare intre str. Smardan si podul peste centur, pe zona adiacenta DN6, stanga – dreapta – 50.000 lei.

Stimati vecini,

Vă invit să transmiteți propunerile dumneavoastră concrete până pe 4 februarie pe adresa de mail registratura@primariaorasbragadiru.ro, menționând Proiect de hotărâre privind adoptarea Bugetului local general consolidat pe anul 2022 și datele de contact ale dumneavoastră. Puteți folosi modelul de mai jos:

Catre Primăria Orașului Bragadiru
În atenția Secretarului General al Orașului Bragadiru

PROPUNERE
PROIECT BUGET LOCAL GENERAL CONSOLIDAT PE ANUL 2022

Având în vedere prevederile legale privind transparența decizională și anunțul nr. 3913/21.01.2022, subsemnatul ……………………….., domiciliat în ………………………………………………………….Bragadiru, Ilfov, vă transmit prin prezenta propunerile mele referitoare la proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local general consolidat pe anul 2022 aflat în dezbatere publică.
Vă propun modificarea anexei 23A lista obiectivelor de investitii pe anul 2022, astfel:

-eliminarea …

-micsorarea…

-majorarea…

-introducerea….

-introducerea….

Cu stimă,

Teodora Desagă

Consilier Local PMP Bragadiru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *