• 0724.959.100
  • consilier@bragadirumeu.ro
  • Bragadiru, Ilfov

Regulament pentru salubrizarea si igienizarea terenurilor virane din Bragadiru

După sesizări nenumărate și discutarea intensă a subiectului în mediul online de către locuitorii cartierelor noi din Bragadiru, administrația publică locală a găsit o soluție prin care să se realizeze ceea ce își doreau cetățenii: curățarea terenurilor virane pe care crește vegetație spontană, cu precădere ambrozie.
Propunerea de regulament aflată pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Bragadiru îmi aduce răspunsul pe care i l-am cerut dlui primar ieri, după ce au început unele acțiuni pe terenuri private.
Baza legală a acestui Regulament o constituie OUG nr. 21/2002, la art. 8 lit. j) spunând că una dintre obligațiile Consiliului Local este realizarea unor acțiuni pentru salubrizarea și igienizarea localității și la art. 12 alin. 2 lit. f) spunând că prin hotărâre Consiliul Local poate decide realizarea unor acțiuni prin contribuția directă a cetățenilor privind curățarea și amenajarea locurilor virane. Numai că la articolul următor se vorbește despre aprobarea acestor obiective de către locuitorii localității prin referendum local.
După citirea acestei propuneri, am o serie de observații și amendamente pe care le voi supune atenției și votului consilierilor locali, deoarece cred că forma trebuie îmbunătățită în conformitate cu Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă , iar acțiunile trebuie să aibă o aplicare în timp, fără a exista dubii cu privire la realizarea lor. Atfel propun:
• Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „în sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) Teren viran –teren pe care nu se află clădiri, a crescut necontrolat vegetație spontană și este neîngrădit, deși se află într-o zonă construită și locuită;
b) Defrișarea vegetației spontane – acțiune de îndepărtare a ierburilor spontane cu ajutorul unei coase mecanice;
c) Erbicidarea –acțiune de stropire a ierburilor spontane cu o soluție chimică. ”
• Art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Terenurile virane pe care se va acționa în vederea salubrizării și igienizării sunt următoarele:”
• Art. 4 se elimină pentru că are structura unei expuneri de motive, fără să conțină în cele 6 aliniate vreo dispoziție.
• Art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
Alin. 1 rămâne la fel
„Alin. 2 În cazul în care în termen de 15 zile de la comunicarea sancțiunilor, proprietarii terenurilor virane insalubre nu au procedat la salubrizarea și igienizarea acestora, Primarul dispune măsurile necesare.
Alin. 3 Măsurile de defrișare și erbicidare a terenurilor acoperite cu vegetație spontană și/sau ambrozie vor fi efectuate de o societate autorizată la prețul de 0,5 lei/mp fără tva, respectiv 1,25 lei/mp fără tva, în prezența unui angajat din Serviciul de Gospodărire, Întreținere, Reparații și Deservire. ”
Alin. 4, 5 și 6 rămân la fel.

Sunt de părere că sunt de bun augur aceste acțiuni, doar că era bine ca această soluție să fi venit mai devreme, mai ales că problema terenurilor neîngrădite, neîngrijite și acoperite cu ambrozie nu este nouă în Bragadiru. Sper, de asemenea, să fie cât se poate de legală această soluție propusă.

Cu stimă,

Teodora Desagă
Consilier Local PMP
Vocea Ta în Consiliul Local

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *