• 0724.959.100
  • consilier@bragadirumeu.ro
  • Bragadiru, Ilfov

Analiză propunere buget local pe anul 2019

Așa cum am promis, revin cu o analiză a proiectului de buget local pe care îl puteți citi integral pe site-ul primăriei http://www.primariaorasbragadiru.ro/index.php/buget-finante-contabilitate/buget.
VENITURI TOTALE 62.544,05 MII LEI – PROPRII 48.355,30 MII LEI
CHELTUIELI TOTALE 68.604,11 MII LEI – CURENTE 43.749,57 MII LEI, DE CAPITAL 22.624,54 MII LEI, distribuite astfel pe capitole bugetare:
-autorități publice și acțiuni externe: 12.900,38 mii lei
-ordine publică și apărare națională: 4.731,03 mii lei (poliția locală 1.870,64 mii lei)
-învățământ: 12.658,23 mii lei (primar 9.685,69 mii lei)
-sănătate: 84,70 mii lei
-cultură, recreere, religie: 5.662,91 mii lei ( casa de cultură 2.540,37 mii lei, întreținere parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement 2.355,59 mii lei)
-asigurări și asistență socială: 5.348,10 mii lei
-locuințe, servicii și dezvoltare publică: 9.189,81 mii lei (achiziționare locuințe 5.147,50 mii lei, alimentare cu apă, gaze naturale, iluminat 3.061 mii lei)
-protecția mediului: 4.847,30 mii lei (salubritate 4.113,50 lei, canalizare 430,48 mii lei)
-transporturi: 10.216,96 mii lei (străzi 9.148,92 mii lei, drumuri și poduri 573,04 mii lei, transport în comun 495 mii lei )
DEFICIT SECȚIUNE DE DEZVOLTARE -6.060,06 MII LEI

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE – 20.295,05 MII LEI, din credite 13.608,25 mii lei
Deși apar ca finalizate în tabelul primit de la Serviciile Achiziții Publice și Buget, încă sunt propuse pentru finanțare cu sume mai mici anumite obiective de investiții: construcție bloc D8, lucrări de amenajare canalizare pluvială DN6 km 12+900 – 14+235.
Sunt câteva obiective de investiții care necesită completare cu informații pentru că nu se înțelege unde se propun lucrările: servicii canalizare pluvială, proiectare și execuție drumuri, reparații curente drumuri, sau ce se face mai exact: sistematizare DN6 zona KM8 – Râul Sabar – 1.000.000 lei( eu am propus 1.470.000 lei pentru amenajarea canalizării pluviale, acostamente și trotuare pe DN6 între stațiile Celofibrei și Peco) .
Cred în continuare că sunt prea mari sumele alocate pentru repararea scărilor și acoperișului clădirii primăriei – 1.065.300 lei.

LUCRĂRI NOI – 13.950,29 MII LEI, din credite 9.726,01 mii lei
De interes pentru locuitorii cartierelor noi: reabilitare parcuri aferente instituțiilor de învățământ – 300.000 lei (intră și locul de joacă din fața grădiniței nr. 3 pentru care am cerut anul trecut o serie de achiziție teren creșă cartier independenței 200.000 lei, construcție creșă cartier independenței 1.670.8400 lei, achiziție teren școală gimnazială cartier independeței 500.000lei (420.000 lei am propus eu), achiziție teren școală gimnazială cartier latin 300.000 lei (420.000 lei am propus eu pentru un teren între străzile Safirului și Mărăcineni și 340.000 lei pentru achiziție teren pentru grădiniță în cartierul latin), achiziție teren loc de joacă cartier independenței 300.000 lei ( 250.000 lei am propus eu) , amenajare loc de joacă – parc cartierul independeței 200.000 lei, reabilitare locuri de joacă din Prelungirea Ghencea și Scandinavia – 350.000 lei ( 100.000 lei am propus eu), achiziție teren construire strada nouă între Diamantului –Alexandriei 460.000 lei, achiziție teren – trotuar zona Penny – 150.000 lei, modernizare str Brumărel 700.000 lei, construcție pasarelă rond Cristalului 535.500 lei, trotuar Mărgelelor 238.000 lei, modernizare sistem rutier independeței după realizare canalizare pluvială 2.000.000 lei.
Sunt câteva obiective de investiții care necesită completare cu informații pentru că nu se înțelege unde se propun lucrările: achiziție teren stradă nouă fluidizare trafic, achiziție locuințe,

Din cele 16 obiective de investiții propuse de mine au fost preluate 11 privind unitățile de învățământ, locurile de joacă și stațiile de transport în comun, creare rută de acces din Cartierul Latin înspre Șoseaua Alexandriei , dar prin altă rută decât cea propusă de mine, prin str Brumărel, extindere iluminat public, presupun că și amenajarea canalizării pluviale, acostamente și trotuare pe DN6 între stațiile Celofibrei și Peco sub numele de sistematizare DN6 zona KM 8 – Râul Sabar, dar nu se regăsesc propunerile de obiective de investiții privind realizarea trotuarelor, achiziție teren și amenajare loc de joacă în cartierul Mihai Eminescu, studiu de oportunitate referitor la construirea unor noi unități de învățământ, pe care le voi propune din nou.

În concluzie, pot afirma că per total este cel mai bun plan de investiții din ultimii 4 ani, dacă se vor și realiza toate obiectivele de investiții propuse.
Vă reamintesc că puteți trimite propuneri până vineri pe adresa de mail secretariat@primariaorasbragadiru.ro și registratura@primariaorasbragadiru.ro , în atenția dlui Gheorghe Alexandru, responsabil cu societatea civilă, făcând mențiunea Proiect buget local general consolidat pe anul 2019 și datele de contact.
Cu stimă,
Teodora Desagă
Consilier Local Bragadiru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *