Minută ședință CL Bragadiru 28.06.2018

Dragi vecini,
Este prima ședință despre care vă spun la care am participat în calitate de consilier local din partea PMP, astăzi depunând jurământul.
A fost o ședință cu multe proiecte de hotărâre( toate au trecut) pe diverse teme, la unele dintre ele având anumite observații, după cum urmează:
– Concesionarea serviciului public local pentru gestionarea câinilor fără stăpân în baza art. 24 din Legea 100/2016 pune în sarcina asociației/fundației/firmei care va câștiga licitația deschisă amenajarea centrului, achitarea unei eredevențe anuale de 5% către bugetul local. În intervalul 2015-2017 s-au cheltuit 266.252 lei pentru aproximativ 600 câini/an.
– Ajustarea tarifului pentru serviciul de salubrizare asigurat de SALSERV prin majorarea tarifelor pentru persoane fizice de la 6 lei la 9 lei, pentru persoane juridice de la 45 lei la 90 lei, colectarea deșeurilor rezultate din construcții de la 100 lei la 120 lei, colectarea deșeurilor voluminoase de la 60 lei la 78 lei. Majorarea este justificată de operator în baza creșterilor salariale – 2,42 lei/abonat/lună, a carburantului – 1,69 lei/abonat/lună, costurilor de depozitare la groapă – 3,07 lei/abonat/lună. În prezent sunt 7643 de contracte care deservesc 16.471 abonați, mult sub numărul real de locuitori ai orașului. Pentru că la Măgurele Salserv a anunțat că va implementa colectarea selectivă de la cetățeni în saci transparenți care vor fi înlocuiți la fiecare predare, am solicitat ca și la Bragadiru să aibă loc o discuție cu operatorul și să cerem implementarea colectării selective și la noi în oraș.
– Asocierea în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov presupune o contribuție inițială de 20.000 lei și a unei cotizații anuale de 20.000 lei. O astfel de asociere este benefică pentru județ, deoarece vor putea fi depuse proiecte finanțate din fonduri europene pentru dotarea tehnologică și altele.
– Modificarea PUZ-ului pentru ADM REZIDENTIAL – Str. Năzuinței nr. 9 în sensul majorării regimului de înălțime de la P+4E+M la S+D+P+6E+M, condiționat de un studiu geotehnic care va fi prezentat înainte de începerea construcțiilor. De asemenea, dezvoltatorul se angajează să utilizeze cei 15.181 mp astfel: 35% clădiri, 20% circulație rutieră și pietonală, 45% spații verzi. M-am abținut la acest proiect deoarece nu sunt convinsă de faptul că terenul pe care se construiește permite o supraînălțare așa cum este cerută de dezvoltator, cunoscându-se problemele cartierului cu nivelul ridicat al pânzei freatice. Voi urmări cu atenție această situație, ca de altfel toate modificările de PUZ-uri de acum înainte deoarece sunt în comisia de specialitate pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajrea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism.
– Aprobarea modificării bugetului local pe anul 2018 în sensul introducerii sumei necesare pentru subvenționarea prelungirii rutei de RATB 185 de pe Drumul Cooperativei – Dantelei – Mărgelelor – Safirului – Gladiolelor – Drumul Cooperativei. Este o veste bună pentru bragadirenii din acea zonă unde nu ajunge niciun mijloc de transport în comun. Și mai benefică ar fi prelungirea rutei până la capătul de linie al autobuzului 302 de la Fortuna.
– Aprobarea execuției bugetare pe primul trimestrul din 2018 :
a) Venituri bugetare locale – 17.950.755 lei compuse din : 5.622.533 lei impozit pe proprietate, 4.703.407 lei cote defalcate din impozit pe venit, 4.387.761 lei impoizit pe clădiri, 4.097.00 lei zote defalcate din tva, 3.142.072 lei cote defalcate din impozit pe profit, 1.164.769 lei impozit pe teren.
b) Cheltuieli bugetare din credite – 13.892.368 lei și din încasări – 8.815.634 lei repartizate pe categorii astfel: 2.641.710 lei funcționarea autorităților publice, 2.548.901 lei locuințe, servicii și dezvoltare, 2.453.733 lei transporturi, 1.473.834 lei protecția mediului, 1.137.500 învățământ, 951.386 lei ordine publică, 865.050 lei asigurări și asistență socială, 813.890 lei cultură, 176.280 lei alte servicii publice generale, 80.084 lei sănătate.
c) Excedent 9.135.121 lei
– Atribuirea terenurilor în baza legii 15/2003 pentru 9 tineri, ale căror cereri au fost complete, care vor primi loturi pe tarlaua 33 parcela 141/12/1. M-am abținut la poziția 18 deoarece dna Silinescu urmează să primească un teren de doar 219.80 mp, mai mic decât suprafața prevăzută la art. 2 din lege de 250-400 mp în orașe. Dna Secretar ne-a asigurat că a reanalizat toate dosarele depuse din 2009 încoace, ultima atribuire de terenuri făcându-se în 2008. Mai sunt disponibile 5 loturi, deoarece 137 de cereri au fost respinse în baza art. 3 alin. 2 HG 896/2003 care prevede conținutul dosarului.
– Atribuirea autorizațiilor de taxi nr. 74-77, care se poate face la mia de locuitori.
– Lucrările curente vizează subiecte diverse, după cum urmează:
a) Cerere reeșalonare datorii – impozit pe clădire și rate ANL – Aprobată
b) Ofertă amplasare statuie a lui Mihai Eminescu în fața Casei de Cultură contra sumei de 29.000 euro – Respinsă
c) Ofertă gestionare program de eficiență energetică contra sumei de 5.000 lei cu tva – Respinsă
d) Raportul Curții de Conturi – urmează a fi discutat în ședința următoare, după ce va fi transmis consilierilor pe mail pentru consultare
e) Oferte de donații și renunțare la drepturile de proprietate pentru anumite suprafațe de pe str. Topaz – Aprobate
f) Solicitare de renunțare la contractul de concesionare pentru spațiu cabinet medical – urmează a fi discutat în ședința următoare, după ce va fi transmis consilierilor pe mail pentru consultare deoarece nu există clauză în contract care să permită aprobarea solicitării în forma în care a fost depusă
g) Solicitare închiriere teren pe șos. Alexandriei – urmează a fi discutat în ședința următoare, de verificat întâi deschiderea
h) Solicitare închiriere sală D6 în Casa de Cultură – urmează a fi discutat în ședința următoare, de cerut punct de vedere Casa de Cultură
i) Cerere investiții în terenul de joacă de pe str. Coralului din partea asociațiilor de proprietari – Respinsă pentru că nu se pot face investiții publice pe terenuri private
j) Solicitare închiriere teren pe șos. Alexandriei – urmează a fi discutat în ședința următoare, de făcut întâi ridicare topografică
k) Solicitare firmă introducere în contract a unei clauze, în vederea administrării suprafeței de teren închiriat de o altă firmă, cu care se face asocierea – urmează a fi discutat în ședința următoare, de cerut procesul verbal din partea administratorului judiciar
l) Solicitare din partea cetățenilor de pe străzile Leordeni și Mărășești pentru reabilitarea drumurilor – Str. Leordeni este inclusă în proiectul de investiții întreținere străzi la categoria reprofilare și așternere strat de piatră spartă, str. Mărășești este inclusă în proiectul de investiții modernizare drumuri
m) Solicitare închiriere teren pe șos. Alexandriei – urmează a fi discutat în ședința următoare, de făcut întâi ridicare topografică
n) Solicitare sprijin financiar pentru construirea unei grădinițe ortodoxe cu program prelungit la demisolul clădirii bisericii care urmează a fi construită în curtea Parohiei Sfântul Andrei – am cerut solicitarea pentru a putea vedea exact ce presupune proiectul, s-a discutat că vom lua în calcul această solicitare la realizarea bugetului pe 2019 în vederea acordîrii unei donații

Toate proiectele de hotărâre adoptate pot fi consultate pe site http://primariaorasbragadiru.ro/index.php/consiliul-local/2017-03-22-16-53-37/proiect-2018
Vă invit să urmăriți pagina mea de facebook https://www.facebook.com/TeodoraDesaga/

Cu stimă,
Teodora Desagă
Vocea Ta în Consiliul Local

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *